nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra gick med i ett investerarkollektiv som sporrar företag att tänka på miljömål

Miljökonsekvenser väger allt mer i investeringsbesluten. Investerare i det internationella initiativet Nature Action 100 uppmuntrar och driver på världsledande företag att handla snabbare för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. En av dessa investerare är Sitra.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

På FN:s miljömöte 2022 antog världens länder gemensamma mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030. Investerarinitiativet Nature Action 100 är ett exempel på att även finanssektorn vill dra sitt strå till stacken för att uppnå målet.

Initiativet som lanserades i september omfattar i inledningsskedet 190 institutionella investerare. Bland dem finns sådana globala namn som BNP Paribas, Danske Bank, UBS, SEB, AXA och Storebrand. Utöver Sitra har även Ilmarinen, Nordea, Varma och Veritas anslutit sig till den gemensamma fronten.

”Förlusten av biologisk mångfald hotar inte bara välfärden utan även ekonomin. Den är förknippad med betydande affärs- och investeringsrisker, men också med möjligheter som vi vill förstå bättre. Genom investerarinitiativ som detta kan vi lära oss och påverka”, säger placeringsdirektör Sami Tuhkanen från Sitra.

100 företag föremål för påverkan

Investerarnas intresse riktas särskilt på ett hundratal storföretag av vilka man kräver mer ambitiösa och effektiva miljöåtgärder. Företagen representerar sektorer som enligt forskningen har ett stort miljöavtryck – och följaktligen en stor potential för att åstadkomma förändringar och föregå med gott exempel.

Som föremål för påverkan har valts ut världsledande företag som Alibaba, Amazon, Bayer, McDonald’s, Mitsui, Novartis, Rio Tinto och Unilever. På listan finns också de för finländarna bekanta skogsbolagen Stora Enso och UPM.

Investerarna kommer att samarbeta för att stimulera bland annat de ovan nämnda företagens miljömål och miljöinsatser till exempel genom samordnade upprop och dialoger med den högsta ledningen.

Samarbetet är slagkraftigt genom att undertecknarna av initiativet förvaltar mer än 22 biljoner euro i investerade tillgångar och många av dem har aktier i de utvalda företagen i sina portföljer.

Sitra investerar sina tillgångar på ett hållbart sätt för att få avkastning

Biologisk mångfald är det senaste fokusområdet för Sitras hållbara investeringar. Vi genomförde vår första biodiversitetsanalys av Sitras investeringsportfölj 2022. Analysen omfattade aktie-, ränte- och fastighetsfonderna i den börsnoterade portföljen, motsvarande cirka 60 procent av Sitras investeringar.

”Analysen hjälper oss att bättre förstå sambanden mellan Sitras portfölj och miljön. Det finns fortfarande utmaningar när det gäller att mäta konsekvenserna för miljön, och därför är det väldigt viktigt vi förfinar analysmetoderna. Sitras tema Hållbarhetslösningar medverkar aktivt i det här viktiga utvecklingsarbetet”, säger Sami Tuhkanen.

Klimatinsatserna drivs på genom initiativet Climate Action 100+, i vilket även Sitra deltar.Vad handlar det om?