nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra öppnar en ansökan om finansiering för beredning av decentraliserad läkemedelsforskning

Inom decentraliserad läkemedelsforskning utförs åtgärder och mätningar hemma hos patienten. Även olika digitala metoder kan utnyttjas. Dessa metoder underlättar forskarnas och patienternas vardag. Sitra strävar efter att de nya metoderna börjar användas i större utsträckning i Finland och öppnar en ansökan om finansiering för beredning av decentraliserad forskning. Ansökningstiden löper ut den 3 november 2022.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Digitaliseringen tillför nya metoder för klinisk läkemedelsforskning. Forskningsdata kan samlas in och analyseras oberoende av plats, det vill säga decentraliserat, när patienterna gör de nödvändiga mätningarna hemma och medlemmarna i forskningsgruppen arbetar på olika orter.

Enligt arbetspappret om nya forskningsmetoder (på finska), som Sitra tidigare publicerat, kan en lyckad decentralisering förbättra datakvaliteten, erbjuda kontinuerlig information om patientens tillstånd och göra det enklare att delta i forskningen. Decentraliserade metoder är också ett sätt att stärka Finlands ställning inom klinisk läkemedelsforskning.

En avsevärd andel av den nutida läkemedelsforskningen utnyttjar redan digitala metoder, såsom att ge samtycke i webbtjänster. Decentralisering skulle ändå kunna utnyttjas i forskning i mycket större utsträckning.

Sittra öppnar en finansieringsansökan som avser att stödja läkemedelsforskning som använder decentraliserade metoder. Finansieringen är i första hand avsedd för att forskare eller forskargrupper ska kunna ansöka om forskningstillstånd hos Fimea. Decentraliserade metoder, såsom fjärrmätning eller dosering av läkemedel hemma hos patienten, ska vara en väsentlig del av forskningen. Projekt kan även bli beviljade finansiering för att utarbeta en forskningsplan, ifall planen används för att förbereda ansökan om forskningstillstånd.

”Det finns redan en hel del verktyg och metoder på marknaderna som lämpar sig för att decentralisera forskningen, men de används inte i en större utsträckning. Vi hoppas att finansieringen sänker tröskeln för att använda decentraliserade metoder. Med hjälp av finansieringsrundan samlar vi även in information om hur tillståndsmyndigheterna förhåller sig till de nya metoderna och hurdana krav som riktas mot dem”, säger Sitras expert Johannes Ahlqvist.

Ansökningstiden löper ut 3.11.2022. Eventuella frågor gällande ansökningen ska skickas till Sitra senast 20.10. Närmare information finns på ansökningssidan.

Förberedelseprojekten för decentraliserad läkemedelsforskning genomförs som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030, som skapar lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stödjer utvecklingen av den finska hälsovårdens konkurrenskraft.

Vad handlar det om?