uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra avaa rahoitushaun hajautettujen lääketutkimusten valmisteluun

Hajautetuissa lääketutkimuksissa toimenpiteitä ja mittauksia tehdään potilaan kotona ja hyödynnetään digitaalisia menetelmiä. Tämä helpottaa tutkijoiden ja potilaiden arkea. Sitra pyrkii lisäämään uusien menetelmien käyttöä Suomessa ja avaa rahoitushaun hajautettujen tutkimusten valmisteluun. Hakuaika päättyy 3.11.2022.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Digitaalisuus tuo uusia menetelmiä kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimustietoa voidaan kerätä ja analysoida paikasta riippumatta eli hajautetusti, kun potilaat tekevät tarvittavat mittaukset kotoa käsin ja tutkimusryhmän jäsenet työskentelevät eri paikkakunnilla.

Sitran aiemmin julkaiseman työpaperin Kliinisen lääketutkimuksen uudet toteutustavat mukaan onnistunut hajautus voi parantaa datan laatua, tarjota jatkuvaa tietoa potilaan tilasta ja helpottaa tutkimuksiin osallistumista. Hajautetut menetelmät ovat myös yksi keino vahvistaa Suomen asemaa kliinisessä lääketutkimuksessa.

Merkittävässä osassa nykyisistä lääketutkimuksista hyödynnetään jo digitaalisia keinoja, kuten suostumuksen antamista verkkopalvelussa. Tutkimusten hajauttamista voitaisiin kuitenkin hyödyntää paljon nykyistä laajemmin.

Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on tukea hajautettuja menetelmiä hyödyntäviä lääketutkimuksia. Rahoitus on tarkoitettu tutkijoille tai tutkijaryhmille ensisijaisesti tutkimusluvan hakemiseen Fimealta tutkimuksiin, joissa olennaisena osana hyödynnetään hajautettuja menetelmiä, kuten etämittausta tai lääkkeen annostelua potilaan kotona. Myös tutkimussuunnitelman laatimisen rahoittaminen on mahdollista, mikäli sillä valmistellaan tutkimusluvan hakua.

”Markkinoilta löytyy jo paljon tutkimuksen hajauttamiseen sopivia työkaluja ja toimintatapoja, mutta niiden käyttö on ollut vähäistä. Toivomme rahoituksen madaltavan kynnystä hyödyntää hajautettuja menetelmiä. Kokoamme rahoituskierroksen avulla myös tietoa siitä, miten lupaviranomaiset suhtautuvat uudenlaisiin menetelmiin ja millaisia vaatimuksia niihin kohdistetaan”, sanoo asiantuntija Johannes Ahlqvist Sitrasta.

Hakuaika päättyy 3.11.2022 ja hakuun liittyvät mahdolliset kysymykset tulee lähettää Sitraan viimeistään 20.10. Tarkemmat tiedot löytyvät hakusivulta.

Hajautettujen lääketutkimusten valmisteluhankkeet toteutetaan osana Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Mistä on kyse?