nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra öppnar en utlysning för hälsovårdssektorns nätverk som utnyttjar data

Nya läkemedel och behandlingsmetoder utvecklas i samarbetsnätverk, där data delas till och med över sektorsgränser. Sitra öppnar en ansökningsomgång för finansiering vars syfte är att samla in erfarenheter om datadelning i ekosystem med hjälp av rättvis dataekonomi. Ansökningstiden går ut 21.10.2022.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Samarbetsnätverk, dvs. ekosystem, är centrala drivkrafter för tillväxten av hälsovårdssektorn i Finland. När data blir en framgångsfaktor som är viktig för ekosystemens verksamhet, betonas även vikten av datadelning och spelregler. Framgångsrika ekosystem följer rättvisa spelregler, varvid alla drar nytta av fördelarna med dataekonomin: människor, företag, organisationer och samhället.

Sitra har som mål att påskynda utvecklingen av sektorn och öppnade en utlysning, vars syfte är att samla in erfarenheter av utnyttjande av data i ekosystem och användningen av verktyg inom rättvis dataekonomi. Den senaste versionen av Sitras regelbok för rättvis dataekonomi (2.0-versionen på engelska och 1.4-versionen på finska) ger bland annat praktiska instruktioner och avtalsmodeller för ekosystemets verksamhet.

Syftet med ansökningsomgången är att hitta 2–4 sammanslutningar som har flera aktörer och som uppfyller kraven. Ekosystemen får vägledning och rådgivning om användningen av verktyg och utveckling av nätverket av 1001 Lakes Oy:s expertteam. Målet är att erfarenheter av och exempel på fungerande och framgångsrika rättvisa dataekosystem också ska påskynda andra aktörers försök.

”I denna ansökningsomgång ser vi på hälsosektorns ekosystem övergripande och vi önskar också att nätverk som har aktörer också från andra sektorer, såsom trafik-, livsmedels- och byggsektorn, ska delta”, beskriver Elina Drakvik, expert på Sitra.

Ansökningstiden går ut 21.10.2022 och mer ingående information finns på ansökningssidan.

Ansökningsomgången genomförs som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stödjer utvecklingen av konkurrensförmågan inom hälsovården i Finland.

Vad handlar det om?