uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra avasi rahoitushaun dataa hyödyntäville terveysalan verkostoille

Uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja kehitetään yhteistyöverkostoissa, joissa dataa jaetaan jopa yli toimialarajojen. Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on kerätä kokemuksia tiedon jakamisesta ekosysteemeissä reilun datatalouden keinoin. Hakuaika päättyy 21.10.2022.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomen terveysalan kasvun vauhdittajina yhteistyöverkostot eli ekosysteemit ovat keskeisiä toimijoita. Kun datasta tulee ekosysteemin toiminnan tärkeä menestystekijä, myös sen jakamisen merkitys ja pelisäännöt korostuvat. Menestyvissä ekosysteemeissä toimitaan reiluin pelisäännöin, jolloin datatalouden hyödyt kertyvät kaikille: ihmisille, yrityksille, organisaatioille ja yhteiskunnalle.

Sitra pyrkii vauhdittamaan alan kehitystä ja avasi rahoitushaun, jonka tavoitteena on kerätä kokemuksia datan hyödyntämisestä ekosysteemeissä ja reilun datatalouden työkalujen käytöstä. Sitran Reilun datatalouden sääntökirja tuore versio (englanniksi, suomeksi) muun muassa tarjoaa käytännön ohjeet ja sopimusmallit ekosysteemin toimintaan.

Haulla pyritään löytämään 2–4 ehdot täyttävää usean toimijan yhteenliittymää. Ekosysteemit saavat ohjausta ja neuvontaa 1001 Lakes Oy:n asiantuntijatiimiltä työkalujen käyttöön ja verkoston kehittämiseen. Tavoitteena on, että kokemukset ja esimerkit toimivista ja menestyvistä reiluista dataekosysteemeistä vauhdittavat myös muiden toimijoiden kokeiluja.

”Näemme terveysalan ekosysteemin tässä rahoitushaussa laajana ja toivommekin mukaan myös verkostoja, joihin kuuluu toimijoita muiltakin toimialoilta, kuten liikenne-, elintarvike-, ja rakennusalalta”, kuvailee Sitran asiantuntija Elina Drakvik.

Hakuaika päättyy 21.10.2022 ja tarkemmat tiedot löytyvät hakusivulta.

Haku toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Mistä on kyse?