nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra utmanar att prova regelboken för dataekonomin

I datanätverk förutsätter organisationernas affärsmodeller ett nytt slags tänkande och nya verktyg. Användningen av Sitras regelbok sparar tid och hjälper att ta hänsyn till olika perspektiv som gäller delning av data med partner. Testa och berätta om dina erfarenheter.

Publicerad

Man får ut det största värdet av data genom att förädla, berika och dela, inte enbart genom att äga den. Detta är emellertid inte lätt och förutsätter att många aspekter beaktas som en del av bildandet av ett datanätverk.

Under vintern 2019 samlade Sitra ihop en tvärvetenskaplig expertgrupp och började som en del av IHAN-projektet för dataekonomi utarbeta en regelbok (IHAN Rulebook) som hjälper organisationer att bilda datanätverk.

I regelbokens första version beskrivs juridiska, affärsmässiga, tekniska och administrativa regler som organisationerna följer i datanätverket då de delar data med varandra. Regelboken tar också hänsyn till etiska principer och särskilt till kraven på medborgarnas integritet och dataskydd.

  • I regelboken finns checklistor som kan användas för att säkerställa att alla aspekter som gäller grundande av ett datanätverk beaktas. Affärsmodellerna står i centrum för nya nätverk som utnyttjar data. Man måste lösa hur värdet uppstår och fördelas mellan nätverkets medlemmar, ägandet av och åtkomsten till data samt administration. Förutom dessa hjälper checklistorna i tekniska och etiska frågor samt frågor som gäller avtal.
  • I datanätverk uppstår det tiotals bilaterala avtal redan mellan några aktörer. Denna utmaning löstes genom att ta fram ett anslutningsavtal som undertecknas av alla organisationer som går med i datanätverket. Nya medlemmar kan gå med i nätverket genom att underteckna anslutningsavtalet. För varje datakälla görs också ett eget avtal som beskriver hur och till vad data kan användas. Beroende på den data som delas ska frågor som gäller ägande av data, dataskyddslagen samt tillstånd beaktas. Ett eget avtal ingås om administrationsmodellen. Regelboken erbjuder standardavtal för alla dessa.
  • Ett datanätverk bör följa gemensamma värderingar. I verkligheten kan det finnas många olika slags nätverk, och därför presenteras i regelboken vilka etiska diskussioner man måste gå igenom och hur man ska förhålla sig till dessa till exempel i fråga om integritet, människoorientering, transparens, datasäkerhet och hållbarhet.

Man kan bilda datanätverk för mycket varierande behov. I det evenemang om regelboken som ordnades av Sitra 11.2.2020 användes som exempel på datanätverk ett hamnområde i Holland, en ny spårvägslinje i Finland och ett ekosystem som byggts upp kring data om lyftkransanvändning som utnyttjas av forskning inom industrin – datanätverk.

Regelboken är inte ännu färdig och inte ett perfekt verktyg. Utvecklingsarbetet fortsätter och de följande versionerna ges ut i mars, juni och slutet av 2020.

I paneldiskussionen för regelbokstillställningen kom man fram till att det viktigaste är att få så mycket erfarenhet som möjligt av användningen av regelboken, så att man kan vidareutveckla den. Målet är att regelboken ska bli en exportprodukt för Finland till Europa.

Vi utmanar alla finländska organisationer att bekanta sig med regelboken och utveckla nya databaserade tjänster tillsammans med sina partner – rättvist för alla datanätverkets parter så att värde uppstår.

Delta i utmaningen, beställ en regelbok och berätta för oss om dina erfarenheter – eller delta med oss i utvecklingsarbetet, eftersom vi håller på att utvidga vår utvecklingsgrupp. Det finns mycket arbete att göra! Kontakta artikelns skribenter direkt eller skicka e-post ihan@sitra.fi.

Vad handlar det om?