uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra haastaa kokeilemaan reilun datatalouden sääntökirjaa

Dataverkostoissa organisaatioiden liiketoimintamallit vaativat uudenlaista ajattelua ja työkaluja. Sitran sääntökirjan käyttö säästää aikaa ja auttaa huomioimaan eri näkökulmat datan jakamiseen kumppaneiden kanssa. Testaa ja kerro kokemuksistasi.

Julkaistu

Datasta saadaan suurin arvo sitä jalostamalla, rikastamalla ja jakamalla, ei vain omistamalla. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa ja vaatii monien asioiden huomioimista osana dataverkoston muodostamista.

Talvella 2019 Sitra kokosi poikkitieteellisen asiantuntijajoukon ja aloitti osana reilun datatalouden IHAN-projektia kokoamaan sääntökirjaa, joka auttaa organisaatioita dataverkostojen muodostamisessa.

Sääntökirjan ensimmäisessä versiossa kuvataan oikeudelliset, liiketoiminnalliset, tekniset ja hallinnolliset säännöt, joita organisaatiot noudattavat dataverkostossa jakaessaan dataa keskenään. Sääntökirja huomioi myös eettiset periaatteet ja ihmisten yksityisyyden ja tietosuojan vaatimukset.

  • Sääntökirjaan on luotu tarkistuslistoja, joita hyödyntämällä voi varmistaa, että kaikki dataverkoston perustamiseen liittyvät asiat tulevat huomioiduksi. Liiketoimintamallit ovat uusien dataa hyödyntävien verkostojen keskiössä. Arvon muodostuminen ja jakautuminen verkoston jäsenten välillä, datan omistajuus ja käyttöoikeudet sekä hallinnointi on ratkaistava. Näiden lisäksi tarkistuslistat auttavat teknisissä, eettisissä sekä sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
  • Dataverkostossa kahdenvälisiä sopimuksia syntyy jo muutaman toimijan välille kymmeniä. Tämä haaste ratkaistiin tekemällä perustamissopimus, jonka allekirjoittavat kaikki dataverkostoon liittyvät organisaatiot. Allekirjoittamalla liittymissopimuksen voi verkostoon liittyä uusia jäseniä. Jokaiselle datalähteelle tehdään myös oma sopimuksensa, joka kuvaa miten ja mihin dataa saa käyttää. Jaettavasta datasta riippuen on datan omistajuuteen, tietosuojalakiin sekä luvitukseen liittyvät asiat huomioitava. Hallinnointimallista on myös tehtävä oma sopimuksensa. Sääntökirja tarjoaa mallipohjat kaikkiin näihin sopimuksiin.
  • Dataverkoston tulisi noudattaa yhteisiä arvoja. Todellisuudessa verkostoja voi olla hyvin erilaisia, joten sääntökirjassa on esitetty, mitkä eettiset pohdinnat tulee käydä läpi ja miten näihin tulisi suhtautua esimerkiksi yksityisyyden, ihmislähtöisyyden, läpinäkyvyyden, tietoturvan ja kestävyyden osalta.

Dataverkostoja voidaan muodostaa hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Sitran sääntökirjaa käsitelleessä tilaisuudessa (katso englanninkielinen tallenne) esimerkkeinä dataverkostoista käytettiin satama-aluetta Hollannissa, uutta raitiolinjaa Suomessa ja teollisuuden tutkimuskäyttöön valjastettua nosturinkäyttötiedon ympärille rakennettua datan jakamisen ekosysteemiä – dataverkostoja.

Sääntökirja ei vielä ole valmis tai täydellinen työkalu. Kehitystyötä jatketaan ja seuraavat versiot julkaistaan maaliskuussa, kesäkuussa ja vuoden 2020 lopussa.

Sääntökirjatilaisuuden paneelikeskustelussa päädyttiin siihen, että tärkeintä olisi saada sääntökirjan käytöstä mahdollisimman paljon kokemuksia, jotta sitä voidaan kehittää eteenpäin. Tavoitteena on tehdä sääntökirjasta Suomelle vientituote Eurooppaan.

Haastamme kaikki suomalaiset organisaatiot tutustumaan sääntökirjaan ja kehittämään uusia datapohjaisia palveluita yhdessä kumppaneidensa kanssa – reilusti kaikille dataverkoston osapuolille arvoa tuottaen.

Osallistu haasteeseen, tilaa sääntökirja ja kerro meille kokemuksistasi – tai osallistu kanssamme jatkokehitystyöhön, sillä olemme nyt laajentamassa kehittäjäkuntaamme. Töitä riittää! Ota yhteyttä suoraan artikkelin kirjoittajiin tai lähetä sähköpostia sosoitteeseen ihan@sitra.fi.

 

Mistä on kyse?