nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras år 2018: lösningar för den globala krisen och på vardagsnivå

För Sitra var 2018 ett år av resultatgivande omvälvningar och nya öppningar. Samhällsarbetet producerade lösningar som genast kunde tas i bruk både i hållbarhetskrisen och i fråga om praktisk användning av välfärdsdata.

Författare

Jenni Sarolahti

Publicerad

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 sammanfattar resultaten, nya öppningar och ekonomin för framtidshuset som är underställt riksdagen.

Årets viktigaste milstolpar var

  1. avslutande av tjänsteoperatören för välfärd som tillhandahåller välfärdsdata enligt principen om alla tjänster över en disk, och antagande av så kallade lagen om sekundär användning av personuppgifter under våren 2019,
  2. fortsättning av ledarskapsutbildningen för statsförvaltningens tjänstemän som utvecklades och lanserades hos Sitra, inom HAUS utvecklingscenter, samt
  3. utbredd klimatförändringsdiskussionen och de lösningar som tillhandahölls för detta.

Sitra har gått en lång väg från att ha varit finansiär av företags FoU-projekt till en pionjär inom det samhälleliga produktutvecklingsarbetet.  Framtidsstudier, utredningar, experiment- och pilotprojekt samt ett omfattande, sektoröverskridande samarbete återfinns i kärnan av Sitras arbete.

”Många av Sitras projekt börjar nu gälla frågan om en rejäl förändring – det må vara fråga om anpassningen av jordklotets bärförmåga, delaktighet, demokrati, kunnande eller dataekonomi”, sammanfattar överombudsman Mikko Kosonen riktningen för Sitras framtidsarbete.

Sitras kanske mest synliga arbete 2018 var lösningarna som utvecklades för den globala hållbarhetskrisen, arbetet för cirkulär ekonomi som även noterades internationellt och den för medborgarna avsedda livsstilstesten.

Under 2018 var också delaktighet och demokrati aktuella samtalsämnen. Rondpaus-metoden som utvecklas av Sitra och som baserar sig på dialog blev en välkänd och erkänd metod för konstruktiv samhällelig diskussion. Antalet organisationer som använder metoden uppgick vid årets slut till 60 och tusentals människor har deltagit i diskussionerna. Rapporten Totalrenovering av folkstyret lyfte fram den finländska demokratins flaskhalsar på ett konstruktivt sätt och arbetet för att renovera folkstyret fick en flygande start både i riksdagen, partierna och i statsförvaltningen.

Under de kommande åren kan man nu förvänta sig även internationellt betydelsefulla resultat i form av nya öppningar när det gäller IHAN-nyckelområdet där det satsas på en rejäl och människovänlig dataekonomi och helheten Kompetensens tid som handlar om livslångt lärande.

”År 2019 är en många sätt viktig vändpunkt för Finland: demokratins jubileumsår med två val utformar i omfattande utsträckning de kommande utvecklingslinjerna. EU-ordförandeskapet som inleds på sommaren är ett gemensamt Finland-projekt och dessutom en fin möjlighet att påverka utvecklingen inom EU i bredare utsträckning” säger Kosonen med hänvisning till det innevarande året.

Sitra som lever av intäkterna av det egna grundkapitalet är en framtidsinvestering på lång sikt för Finland

Sitras verksamhet finansieras med avkastningen på grundkapitalet. Kapitalet på 84,1 miljoner euro som staten under tidernas gång har donerat har genom god skötsel vuxit till ett grundkapital vars marknadsvärde i slutet av 2018 uppgick till 776 miljoner euro (840 miljoner euro år 2017). Avkastningen på grundkapitalet varierar enligt konjunktionerna och 2018 var avkastningsprocenten -3,9 procent (7,7 procent år 2017).

Sitras årsbudget varierar mellan 30 och 40 miljoner euro. År 2018 var kostnaderna för den ordinarie verksamheten 36,6 miljoner euro.

Från och med början av 2019 iakttas bokföringslagens bestämmelser som sådana i Sitras bokföring. Sitras resultaträkning rapporteras med resultaträkningsschemat för en ideell sammanslutning och stiftelse. Grundenheten för Sitras framtidsarbete är ett projekt som det ovan nämnda resultatberäkningsschemat inte känner som sådant. Projektutgifterna följs emellertid upp internt och de kan betraktas närmare på Sitras webbplats: projektfinansieringen och inköpsfaktureringsdata för 2016–2018 har publicerats på Sitra.fi där de finns som PowerBI-visualiseringar och i Excel-format. Du kan fördjupa dig i projektfinansieringen och inköpsfakturorna närmare här (på finska).

Läs Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 här.

Vad handlar det om?