Talous ja hankinnat

Sitran toiminta rahoitetaan oman sijoitusomaisuuden tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Syvenny talouteen tarkemmin

Tilinpäätöksen lisäksi julkaisemme vuosittain hankekulumme sekä ostolaskuaineistomme. Koska isosta datamassasta on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kokosimme datan pohjalta Power BI -visualisoinnin. Raporteissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä.

Ostolaskut 2020 – 2022

Ostolaskuaineisto kertoo millä summalla Sitra hankkii vuosittain. Raportti esittää Sitran hankinnat tileittäin ja toimittajittain. Ostot sisältävät alv:n.

Julkisena hankintayksikkönä Sitra kilpailuttaa kaikki hankinnat. Sitran omien ja valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimusten hyödyntäminen on hankintaprosessissa ensisijainen hankintojen toteuttamisen keino.

Ostolaskudata excelinä.

Hankekulut 2020-2022

Hankekuluaineisto kattaa Sitran rahoittamat ja itse toteuttamat hankkeet. Kustannukset on luokiteltu vuositasolla toiminnottain ja tiimeittäin.

Luvut sisältävät sekä rahoituksen että hankinnat mutta eivät henkilöstökuluja. Sitra ei vähennä ostojen arvonlisäveroa, joten ostot sisältävät alv:n. Rahoitustoiminta on verotonta.

Sitran hankkeet rahoitetaan sijoitusomaisuuden tuotoilla. Osaan hankkeista on lisäksi saatu rahoitusta EU:lta ja muilta kansainvälisiltä rahoittajilta.

Tietoja on mahdollista katsoa sekä visuaalisessa- että taulukkomuodossa. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät oikeassa yläkulmassa olevan kysymysmerkin takaa.

Hankekulut excelinä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää.

Mistä on kyse?