Talous ja hankinnat

Sitran toiminta rahoitetaan oman peruspääoman tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Syvenny talouteen tarkemmin

Sitra on aina pyrkinyt toimimaan avoimesti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti. Vuonna 2017 päätimme muuttaa toimintamme julkisuus- ja hallintolain vaatimusten mukaisiksi. Ulospäin muutos näkyy toiminnan alati lisääntyvänä avoimuutena. Tammikuussa julkaisimme vuosien 2015–2016 ostolaskut, ja vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen vuoden 2017 ostolaskut sekä hankerahoituksen.

Sitran ostolaskut 2015 – 2017 ja hankerahoitus

Isosta datamassasta on vaikea muodostaa kokonaisuutta, joten kokosimme datan pohjalta Power BI -visualisoinnin, joka kertoo muun muassa millä summalla Sitra hankkii vuosittain, mitkä ovat suurimmat kuluerät ja ketkä ovat suurimmat toimittajat. Raporteissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä. Tilien selitykset löytyvät tilikartasta.

Ostolaskut 2015 – 2017

Ostolaskudata excelinä:
Vuosi 2015
Vuosi 2016
Vuosi 2017

Sitran hankerahoitus 2017

Aineisto sisältää Sitran hankekulut toiminnoittain ja tiimeittäin avattuna hanketasolle asti. Hankekulut sisältävät sekä ostot että rahoituksen, mutta ei henkilöstöön liittyviä kuluja.

Hankekulut excelinä:

Vuosi 2017

Ota yhteyttä!

Kysy lisää.

Mistä on kyse?