Talous ja hankinnat

Sitran toiminta rahoitetaan oman peruspääoman tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Syvenny talouteen tarkemmin

Tilinpäätöksen lisäksi julkaisemme vuosittain hankekulumme sekä ostolaskuaineistomme. Koska isosta datamassasta on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kokosimme datan pohjalta Power BI -visualisoinnin. Raporteissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä.

Ostolaskut 2017 – 2019

Ostolaskuaineisto kertoo millä summalla Sitra hankkii vuosittain. Raportti esittää Sitran hankinnat tileittäin ja toimittajittain. Tilien selitykset löytyvät tilikartasta.

Ostolaskudata excelinä.

Hankekulut 2017-2019

Hankekuluaineisto sisältää Sitran hankekulut toiminnoittain ja tiimeittäin avattuna hanketasolle asti. Hankekulut sisältävät sekä ostot että rahoituksen, mutta ei henkilöstöön liittyviä kuluja. Tietoja on mahdollista katsoa sekä visuaalisessa- että taulukkomuodossa. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät oikeassa yläkulmassa olevan kysymysmerkin takaa.

Hankekulut excelinä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää.

Mistä on kyse?