Siirry suoraan sisältöön

Talous ja hankinnat

Sitran toiminta rahoitetaan oman peruspääoman tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Syvenny talouteen tarkemmin

Tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä julkaisemme hankekulumme sekä ostolaskuaineistomme vuosilta 2016–2018. Koska isosta datamassasta on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kokosimme datan pohjalta Power BI -visualisoinnin. Raporteissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä.

Ostolaskut 2016 – 2018

Ostolaskuaineisto kertoo millä summalla Sitra hankkii vuosittain. Raportti esittää Sitran hankinnat tileittäin ja toimittajittain. Tilien selitykset löytyvät tilikartasta.

Ostolaskudata excelinä.

Hankekulut 2016-2018

Hankekuluaineisto sisältää Sitran hankekulut toiminnoittain ja tiimeittäin avattuna hanketasolle asti. Hankekulut sisältävät sekä ostot että rahoituksen, mutta ei henkilöstöön liittyviä kuluja. Tietoja on mahdollista katsoa sekä visuaalisessa- että taulukkomuodossa. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät oikeassa yläkulmassa olevan kysymysmerkin takaa.

Hankekulut excelinä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää.

Mistä on kyse?