Talous ja hankinnat

Sitran toiminta rahoitetaan oman sijoitusomaisuuden tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Syvenny talouteen tarkemmin

Tilinpäätöksen lisäksi julkaisemme vuosittain hankekulumme sekä ostolaskuaineistomme. Koska isosta datamassasta on vaikea hahmottaa kokonaisuutta, kokosimme datan pohjalta Power BI -visualisoinnin. Raporteissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä.

Ostolaskut 2019 – 2021

Ostolaskuaineisto kertoo millä summalla Sitra hankkii vuosittain. Raportti esittää Sitran hankinnat tileittäin ja toimittajittain. Ostot sisältävät alv:n.

Julkisena hankintayksikkönä Sitra kilpailuttaa kaikki hankinnat. Sitran omien ja valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimusten hyödyntäminen on hankintaprosessissa ensisijainen hankintojen toteuttamisen keino.

Ostolaskudata excelinä.

Hankekulut 2019-2021

Hankekuluaineisto sisältää Sitran hankekulut toiminnoittain ja tiimeittäin avattuna hanketasolle asti. Hankekulut sisältävät sekä ostot että rahoituksen, mutta ei henkilöstöön liittyviä kuluja. Ostot sisältävät alv:n, rahoitustoiminta on alvitonta. Tietoja on mahdollista katsoa sekä visuaalisessa- että taulukkomuodossa. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät oikeassa yläkulmassa olevan kysymysmerkin takaa.

Hankekulut excelinä.

Ota yhteyttä!

Kysy lisää.

Mistä on kyse?