nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Staten övertar Sitras Förnyare -lednings­utbildning från och med ingången av 2019

Sitra har främjat förnyandet av den offentliga sektorn med långvariga ledningsutbildningar åt tjänstemannaledningen. Nästa år överförs produceringen av programhelheten till staten - och produktionsansvaret till HAUS.

Publicerad

Sitra inledde i början av 2017 nyckelområdet Ledandet inom den offentliga sektorn, som stött förnyandet av den offentliga sektorn bland annat med hjälp av långvariga Förnyare -ledningsutbildningar åt tjänstemannaledningen under åren 2017-2018.

Förnyare-programmet har kommit igång väl under de två första åren och deltagarna har gett utmärkt respons på utbildningen. Efter att konceptet skapats och efter att sammanlagt sex kurser genomförts överförs produceringen av programhelheten med stöd av finansministeriets och Sitras finansieringsavtal vid ingången av 2019 till staten, så att Sitra fortfarande finansierar programmet. Avtalet omfattar produceringen av Förnyare -programmet under åren 2019-2020 samt planering och testning av ett helt nytt internationellt program år 2019.

Planerings- och produktionsansvaret överförs från och med den 1 november 2018 till HAUS genom ett avtal som undertecknades av Päivi Nerg (FM) och verkställande direktören Anneli Temmes (HAUS) den 26 oktober 2018. Avtalets sammanlagda värde uppgår till cirka 2,6 miljoner euro.

”Sitras roll vid förnyandet av tjänstemannaledningen i det hundraåriga Finland har varit mycket betydande. Jag är tacksam över att vi under de kommande åren tillsammans kan fortsätta med det uppskattade Förnyare -programmet, och utvidga det till att omfatta hela den offentliga förvaltningen”, konstaterar överdirektör Juha Sarkio från finansministeriet.

”Vi uppskattar också den framtidsorientering som hjälper oss att inleda en helt ny slags, internationellt fokuserad programhelhet för vår framtida ledning. Behovet har funnits i åratal, men tack vare Sitras betydande investering har vi kunnat införa helt nya element i helheten för ledandet inom den offentliga förvaltningen. Framtiden är redan här, och framgångsrika exempel visar hur offentligt ledande som håller hög kvalitet har en enorm inverkan på samhällenas utveckling och förmåga att klara nya utmaningar”, fortsätter Sarkio.

”Sitra har som mål att främja förnyandet av det finländska samhället. Upprätthållandet av en god tjänstemannakår och beredskapen inför en föränderlig värld är väsentliga delar i förnyelsen. Vi är glada över att det grundläggande arbete vi utfört bär frukt, och att arbetet etablerats som en del av förnyandet av ledandet inom statsförvaltningen. Vi hoppas att även den yngre tjänstemannakåren har nytta av den internationella utbildningshelhet som utvecklas nästa år”, säger Antti Kivelä, chef för Sitras Förmåga till förnyelse -tema.

Å HAUS vägnar är jag väldigt glad över att vi får överta ansvaret för planeringen och producerandet av programmen. Sitra har investerat stort i ledningsprogrammen och gjort en betydande insats i utvecklandet av ledandet inom den offentliga förvaltningen. Nästan 150 personer inom statsförvaltningens högsta ledning har deltagit i programmen och det är viktigt att detta högklassiga arbete fortsätter. Överföringen av planerings- och produktionsansvaret till HAUS gör det ännu enklare att samordna ledningsutbildningen inom statsförvaltningen och att eliminera eventuella överlappningar”, säger Anneli Temmes, verkställande direktör för HAUS.

”Det är ytterst viktigt att det välfungerande trepartssamarbetet mellan FM, HAUS och Sitra spelar en roll även vid genomföringen av nya program. Programmen vilar på en god grund, men eventuella uppdateringsbehov bör också bedömas då verksamhetsomgivningen och situationerna förändras. HAUS långvariga kompetens och mångsidiga erfarenheter kan utnyttjas vid överföringen av Sitras ledningsprogram: förändringen ger oss goda möjligheter att snabbt svara mot de växande ledningsutbildningsbehoven inom hela statsförvaltningen och även landskapen”, betonar Anneli Temmes.

Ytterligare information:

Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 031, juha.sarkio@vm.fi
Antti Kivelä, direktör, sitra, tfn 0294 618 265, antti.kivela@sitra.fi
Anneli Temmes, VD, HAUS, tfn 040 731 1243 , anneli.temmes@haus.fi

Vad handlar det om?