uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran kehittämä Uudistuja-johtamiskoulutus valtiolle vuoden 2019 alusta

Sitra on tukenut julkisen sektorin uudistumista virkamiesjohdon pitkäkestoisilla koulutuksilla. Ensi vuonna koulutusohjelman tuotanto siirtyy valtiolle - ja siitä vastaa HAUS.

Julkaistu

Sitra käynnisti vuoden 2017 alussa Julkisen sektorin johtaminen -avainalueen, joka on tukenut julkisen sektorin uudistumista muun muassa virkamiesjohdon pitkäkestoisilla Uudistuja-johtamiskoulutuksilla vuosina 2017-2018.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana Uudistuja-ohjelma on päässyt hyvin käyntiin ja se on saanut osallistujilta erinomaista palautetta. Konseptin rakentamisen ja kuuden kurssin toteutuksen jälkeen valmiin ohjelmakokonaisuuden tuottaminen siirtyy vuoden 2019 alusta Sitran rahoittamana valtiolle valtiovarainministeriön ja Sitran 4.10.2018 allekirjoittaman rahoitussopimuksen turvin. Sopimus kattaa Uudistuja-ohjelman uudet tuotannot vuosille 2019-2020 sekä kokonaan uuden kansainvälisen ohjelman suunnittelun ja pilotoinnin vuonna 2019.

Vastaavasti ohjelmien suunnittelu- ja tuotantovastuu siirtyy HAUSille alivaltiosihteeri Päivi Nergin (VM) ja toimitusjohtaja Anneli Temmeksen (HAUS) 26.10.2018 allekirjoittamalla sopimuksella 1.11.2018 alkaen. Sopimuksen yhteenlaskettu arvo on noin 2,6 miljoonaa euroa.

”Sitran panos satavuotiaan Suomen virkamiesjohdon uudistumiseen on ollut todella merkittävä. Olen kiitollinen, että voimme tulevina vuosina yhdessä jatkaa kiitosta saanutta Uudistuja-ohjelmaa laajentaen sen osallistujakuntaa koko julkiseen hallintoon”, toteaa ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä.

”Hienoa on myös se tulevaisuusorientoituneisuus, jonka myötä voimme käynnistää kokonaan uuden, kansainvälisesti painottuvan ohjelmakokonaisuuden tulevaisuuden johtajille. Näille on jo vuosikausia ollut tarvetta, mutta Sitran merkittävän panostuksen turvin olemme saaneet kokonaan uusia elementtejä julkisen johtamisen isoon kuvaan. Tulevaisuus on käsissämme jo tänään ja menestykselliset esimerkit osoittavat, että laadukkaalla julkisella johtamisella on valtava vaikutus yhteiskuntien kehittymiseen ja kykyyn selvitä uusista haasteista”, Sarkio jatkaa.

”Sitran tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan uudistumista. Virkamieskunnan hyvän tason ylläpitäminen ja varautuminen muuttuvaan maailmaan ovat keskeinen osa uudistumista. Olemme iloisia siitä, että tekemämme pohjatyö kantaa hedelmää ja työlle löytyy pysyvä paikka osana valtionhallinnon johtamisen uudistamista. Toivomme, että myös nuorempi virkamieskunta saa eväitä johtamiseen ensi vuonna kehitettävästä kansainvälisestä koulutuskokonaisuudesta”, sanoo Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä.

”HAUSin puolesta olen erittäin iloinen, että ohjelmien suunnittelu- ja tuotantovastuu siirtyy meille. Sitra on investoinut johtamisohjelmiin paljon ja tehnyt merkittävän työn julkisen hallinnon johtamisen kehittämiseksi. Ohjelmiin on osallistunut jo lähes 150 valtionhallinnon ylempää johtajaa ja on tärkeää, että korkealaatuinen työ jatkuu. Ohjelmien suunnittelu- ja tuotantovastuun siirtäminen HAUSille varmistaa valtionhallinnon johtamisvalmennuksen entistä helpomman koordinoinnin sekä mahdollisten päällekkäisyyksien poistamisen”, HAUSin toimitusjohtaja Anneli Temmes iloitsee.

”Pidän erittäin tärkeänä, että hyvin toimiva kolmikanta – VM, HAUS ja Sitra – on tiiviisti mukana uusien ohjelmien toteutuksessa. Ohjelmille on luotu hyvä perusta, mutta toimintaympäristön ja tilanteiden muuttuessa pitää arvioida myös mahdolliset päivitystarpeet. Sitran johtamisohjelmien siirtymisessä voidaan hyödyntää HAUSin pitkäaikaista osaamista ja monipuolista kokemusta: muutostilanne antaa meille hyvät valmiudet vastata nopeasti koko valtionhallinnon johtamisvalmennuksen sekä maakuntien kasvaviin tarpeisiin”, Anneli Temmes painottaa.

Lisätietoja antavat:

ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 031, juha.sarkio@vm.fi
johtaja Antti Kivelä, Sitra, p. 0294 618 265, antti.kivela@sitra.fi
toimitusjohtaja Anneli Temmes, HAUS, p. 040 731 1243 , anneli.temmes@haus.fi

Mistä on kyse?