nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Stopp på förlusten av biologisk mångfald och fart på investeringar – nydanare inom ekonomi samlas på toppmöte inom cirkulär ekonomi i Helsingfors

Över 2000 världsledande profiler inom cirkulär ekonomi sammanstrålar i Helsingfors 30 maj–2 juni för den sjunde upplagan av det ursprungligen finländska forumet World Circular Economy Forum. I år söker man lösningar för att bromsa förlusten av biologisk mångfald, där cirkulär ekonomi spelar en stor roll.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt, och överallt i världen försöker man nu utöver klimatkrisen även avhjälpa den eskalerande naturkrisen. Företagen spelar en viktig roll i att stoppa förlusten av biologiska mångfald, och företag i framkant har redan skridit till verket. Sitra har tidigare berättat om sitt deltagande som finansiär av en metod som utvecklas i Finland. Företagens miljökonsekvenser uppstår genom de långa värdekedjorna, där det också uppstår en hel del svinn. Det här kan cirkulär ekonomi erbjuda lösningar på; då material och deras integrerade värde hålls i omlopp så länge som möjligt, så behövs det mindre mängder av jungfruliga råvaror, och det innebär att trycket på den biologiska mångfalden minskar.

Olika sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi presenteras på ett av de världsledande evenemangen inom cirkulär ekonomi, som ordnas i Helsingfors vid månadsskiftet maj–juni. World Circular Economy Forum (WCEF) återvänder då till landet där det fick sin början. Framtidshuset för Finland Sitra tog initiativet till WCEF som nu ordnas för sjunde året i rad.

”På miljömötet i Montréal förband sig världens länder att skydda 30 procent av jordens yta Det är nödvändigt, men inte tillräckligt. Vad som är viktigare är att se på vad som händer med resterande 70 procent. Det är där som vi behöver marknadsbaserade lösningar för att bromsa förlusten av biologisk mångfald. Miljömötet skapade ett momentum som nu märks i företagen och på beslutsfattarnas bord. Vi vill hjälpa till och erbjuder ett forum för de bästa lösningarna på WCEF”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Utöver att diskutera lösningar till förlusten av biologisk mångfald ingår i forumets teman även stimulering av investeringar i cirkulär ekonomi samt den unga generationens förslag för utveckling och diversifiering av cirkulär ekonomi.

”Vi vill engagera de unga generationerna i debatten kring cirkulär ekonomi, eftersom omställningen inom ekonomin har en avgörande inverkan på deras framtid. Därför har vi bjudit in unga att delta i WCEF2023”, säger Svein Berg, vd för Nordic Innovation.


Över etthundra talare och tiotals journalister från hela världen

WCEF2023 är en samlingsplats för över 2 000 föregångare inom cirkulär ekonomi på Mässcentrum i Helsingfors och för tusentals deltagare online. Alla kan delta online. Under de fyra dagarna får deltagarna bland annat ta del av över 120 anföranden, upparbeta nya lösningar i över 40 idéacceleratorer och besöka utställningsområdet där 50 banbrytande lösningar från hela världen ställts ut. Evenemanget bevakas av tiotals internationella journalister.

Talare vid evenemanget är bland annat Elizabeth Mrema, verkställande sekreterare för FN:s konvention om biologisk mångfald, Nadia Gullestrup Christensen, EU:s ungdomsdelegat till FN, Christopher Kaminker, direktör för världens största investeringsinstitut, BlackRock, Ambroise Fayolle, europeiska investeringsbankens vicepresident, Karin Isaksson, chef på Nordiska investeringsfonden, och Ilkka Hämälä, koncernchef för Metsä Group.

WCEF2023 organiseras i samarbete av Sitra och Nordiska ministerrådets samarbetsorganisation Nordic Innovation, med bistånd av tiotals globala samarbetspartner, däribland Världsbanken, FN:s miljöprogram och Europeiska kommissionen.

De tidigare WCEF-konferenserna har hållits bland annat i Rwanda, Kanada, Japan och Nederländerna och två gånger i Finland. Första WCEF arrangerades i Helsingfors Finlands 100-årsjubileum 2017.

Sitras förslag till EU-kommissionens gröna giv

Flera rapporter och framställningar kommer att publiceras under forumet. Bland annat Sitra föregriper forumet genom att redan den 29 maj ge följande EU-kommission förslag till tyngdpunkter i en ny europeisk grön giv. Enligt Sitra bör kommissionen fortsätta och se över den europeiska gröna given. I den nya upplagan bör naturens ekonomiska värde synliggöras, naturfrågor ges en övergripande dimension som omspänner de viktigaste politiska programmen och cirkulär ekonomi stärkas på den inre marknaden.

Även bland annat företagsnätverket för hållbar utveckling WBCSD publicerar indikatordata om cirkularitet i företag.

Bakgrundsevent för medier online 23 maj

Sitra och Nordic Innovation berättar om WCEF för representanter för medierna på ett event i Teams tisdagen den 23 maj klockan 15. I eventet deltar bland annat Kari Herlevi, projektledare för global samverkan inom hållbarhetslösningar vid Sitra, och Svein Berg, vd för Nordic Innovation. Anmälningar tas emot till och med måndagen den 22 maj klockan 16 på https://www.lyyti.fi/reg/WCEF2023__Online_press_briefing_0547. Vi skickar dem som anmält sig en länk till Teams-mötet. Språket på eventet är engelska.

Vill du delta fysiskt på Mässcentret i Helsingfors eller lyssnar på du experternas inlägg via webben? Skaffa din ackreditering senast den 26 maj på www.wcef2023.com/media. Bakgrundsinfo, intervjupersoners kontaktinformation och idéer för artiklar finns på engelska i dokumentet Media kit, som du hittar på samma webbsida.

Kontaktinformation för medier

Samuli Laita, ledande kommunikationsexpert, Sitra, samuli.laita@sitra.fi, tfn 040 5368650 (kontaktspråk finska eller engelska)

Lena Henriksson, kommunikationschef, Nordic Innovation, l.henriksson@nordicinnovation.org, tfn +47 9113 8654 (kontaktspråk svenska eller engelska)


Om Sitra

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Om Nordic Innovation
Nordic Innovation är en organisation under Nordiska ministerrådet. Nordic Innovation arbetar för att göra Norden ledande inom hållbar tillväxt genom att utveckla entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft i nordiska företag. Genom att initiera och möjliggör för nordiska samarbetsarenor och ekosystem. Nordic Innovation stödjer de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region i 2030.

Vad handlar det om?