nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Temat för det första Sitra Lab som inleds våren 2019 är ojämlikhet bland barn och unga

Sitra grundar Sitra Lab för att lösa den hållbara utvecklingens problem och utbilda byggarna av den samhälleliga ändringen.

Publicerad

Sitra Lab är ett nytt framtidslaboratorium som inleds våren 2019 som strävar efter att söka lösningar på s.k. elaka problem. Sitra Lab tar itu med ett samhälleligt problem åt gången. Referensramen för problemen är FN:s mål för hållbar utveckling, alltså Agenda2030, och Sitras vision om hållbar välfärd. Inför de stora frågorna behövs både mer omfattande samarbete och nya metoder.

Sitra Lab strävar inte efter att utveckla en lösning för det problem vi står inför, utan vill skapa möjligheter för att allt fler kan delta för att lösa problemen. Syftet är att skapa en kultur där allt fler kan identifiera sig som någon som bygger samhällelig ändring.

”Sitra Lab svarar även på demokratins kall på nya sätt att delta. Det är en plats för alla som vill lösa elaka problem och vara med och bygga den samhälleliga förändringen”, konstaterar direktör Päivi Hirvola från Sitras samhälleliga utbildning.

Första Sitra Lab gäller ojämlikhet bland barn och unga

Den första Sitra Lab som inleds våren 2019 fokuserar på ett av välfärdssamhällets mest elaka problem, ojämlikheten. Den nordiska välfärdsstaten baserar sig på jämlikhet, jämställdhet, rättvishet och demokratins ideal. Drivkrafterna bakom den samhälleliga förändringen utmanar välfärdens grund och ökar på ojämlikheten. Mest effekt för framtiden är att fokusera på barnen och deras möjligheter och förutsättningarna för deras välfärd.

Vem som helst kan söka med till Sitra Lab. Till första Sitra Lab söker vi proffs inom 30 olika sektorer. Utöver institutionella instanser tar vi med främst deltagare från gemenskaperna.

Kärnan i Sitra Lab är att förstå problemen. Det är viktigt att se problemet både uppifrån för att skapa en helhetsbild, men även på vardagsnivå med empati för de vardagliga saker som är förknippade med problemet. Dessutom lär vi oss av varandra, och ser hur man hos oss och ute i världen tacklar problemet.

Finland pionjär på metodiken

Sitra Lab är inte traditionell inlärning utan utgår från gemensamt lärande. Tyngdpunkten är att vara nära det praktiska: Sitra Lab letar efter konkreta modeller både på finansieringen av utvecklingsprogram och på att öka deras effekter genom att sprida modellerna.

”Vårt mål är att stärka det finländska samhällets förmåga att lösa elaka problem. Där behövs både djup expertis samt gedigna metodologiska kunskaper”, konstaterar Päivi Hirvola.

Sitra Lab är en fortsättning på Sitras långa arbete som genomförare av den samhälleliga utbildningen. Sitra Labs föregångare var Livskraft-forumen 2011–2015 där deltagare från samhällets alla sektorer träffades för att skissa upp utmaningar allt från utbildning till säkerhet samt för att inleda praktiska försök för att katalysera lösningar. Sitra Lab inhämtar inte bara från Livskraft-forumen utan även från Sitras metodkunnande som har ackumulerats bland annat utmaningstävlingen Ratkaisu 100 och Rondpaus-diskussionerna. Sitra Lab har tagit som sin uppgift att allt vidare sprida metodikkunskaperna till nytta för hela det finländska samhället.

Ansökan till första Sitra Lab: Ojämlikhet bland barn och unga är nu öppen. Den första Sitra Lab inleder sin verksamhet den 26 april. Du kan ansöka om att delta här: Sitra Lab 2019

Vad handlar det om?