uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Keväällä 2019 käynnistyvän Sitra Labin aiheena on lasten ja nuorten eriarvoistuminen. Hae mukaan!

Sitra perustaa Sitra Labin ratkomaan kestävän kehityksen ongelmia ja kutsuu yhteiskunnallisen muutoksen rakentajia oppimaan yhdessä.

Julkaistu

Sitra Lab on keväällä 2019 käynnistyvä uusi tulevaisuuslaboratorio, jolla pyritään hakemaan ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin. Sitra Lab tarttuu yhteen yhteiskunnalliseen ongelmaan kerrallaan, jonka ratkaiseminen vaatii sektorit ylittävää yhteistyötä ja erilaisen tiedon yhdistämistä.

Sitra Lab ei pyri kehittämään yhtä ratkaisua käsillä olevaan ongelmaan vaan luo mahdollisuuksia sille, että yhä useampi voi osallistua ongelmien ratkaisemiseen. Sen tavoitteena on synnyttää yhteistoiminnallista kulttuuria, jossa rakennetaan yhdessä reiluja ja toimivia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin.

”Sitra Lab vastaa myös yhteiskunnan tarpeeseen uudenlaisista tavoista osallistua. Se on paikka näkijöille ja tekijöille, jotka haluavat ratkaista viheliäisiä ongelmia, lisätä osallisuutta ja rakentaa yhteiskunnallista muutosta”, Sitra Labin vetäjä Kalle Nieminen sanoo.

Ensimmäinen Sitra Lab tarttuu lasten ja nuorten eriarvoistumiseen

Keväällä 2019 käynnistyvä ensimmäinen Sitra Lab keskittyy hyvinvointiyhteiskunnan yhteen viheliäiseen ongelmaan eli lasten ja nuorten eriarvoistumiseen. Pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentuu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, reiluuden ja demokratian ihanteille. Yhteiskunnallisen muutoksen ajurit kuitenkin haastavat hyvinvoinnin perustaa ja lisäävät eriarvoisuutta.

Lasten ja nuorten eriarvoistuminen on monen toimijan agendalla, myöskään tietoa tai toimenpiteitä ei kentältä puutu. Sitra Lab tarjoaa aiheen parissa työskenteleville paikan, jossa yhdistää erilaista asiantuntemusta ja syventää yhteistä ymmärrystä. Lisäksi Labin tavoitteena on vauhdittaa olemassa olevaa hyvää tekemistä, lisätä kestävää rahoitusta ja yhteistyötä yli siilojen.

Hae mukaan Sitra Labiin

Kuka tahansa voi hakea mukaan Sitra Labiin. Ensimmäiseen Sitra Labiin valitaan 30 eri sektoreiden osaajaa. Mukaan etsitään mahdollisimman moninaista osallistujajoukkoa, jossa erilainen tieto, näkemys ja kokemus yhdistyvät.

Sitra Lab on fasilitoitu yhteiskehittämisen prosessi, jonka ytimessä on ongelman ymmärtäminen yhdessä. Ongelmaa on tärkeää katsoa sekä rakentaen kokonaiskuvaa että arjen tasolta. Sitra Labissä opitaan toisilta, tunnistetaan mikä jo toimii ja miten ongelmaan tartutaan meillä ja maailmalla.

Haku ensimmäiseen Sitra Labiin: Lasten ja nuorten eriarvoistuminen on auennut. Lisää tietoa tarjolla ennakkotapahtumassa 25.3. Haku sulkeutuu 29.3. Ensimmäinen Sitra Lab aloittaa toimintansa huhtikuun 2019 lopussa. Lisätietoa ohjelmasta ja hakuohjeet löytyvät osoitteessa www.sitra.fi/lab

Mistä on kyse?