nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Unik utredning pågår – Hur påverkas beslutsfattarna på nätet?

Diskussion om datainsamling och -användning ökar hela tiden. I Sitras utredning blir kända politiker och samhällspåverkare testpersoner som får testtelefoner utrustade med en spårningsapp. Bland testpersonerna finns bland annat Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri, riksdagsledamöterna Atte Harjanne och Anders Adlercreutz samt Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Hur påverkar man beslutsfattarna på nätet, hur insamlas data om dem och vad möjliggör dessa data för insamlarna? Sedan presidentvalet i USA 2016 och Brexit-omröstningen har det fenomenet och it-företagens roll diskuterat flitigt; vilken betydelse har digital makt nuförtiden?

Sitras utredning Digital makt, som startade i höstas, söker svar på till vilka ställen finska och europeiska beslutsfattares data sprids och vilken helhetsbild som kan skapas om dem utifrån data. Utredningen genomförs i november–januari 2021–2022.

”Vi kanske oroar oss för vår egen integritet på nätet. Få tänker dock på hur nya påverkanssätt och till exempel äventyrande av politiska beslutsfattares integritet kan betyda för demokratin”, säger Tiina Härkönen, ledande expert, och Riitta Vänskä, expert på Sitra.

Projektet är en fortsättning på utredningen om digitala spår som Sitra genomförde år 2019 och där målet var att skapa en uppfattning om hur många aktörer som samlar in data om oss via olika nättjänster. Den aktuella utredningen dyker djupare och försöker skapa en uppfattning om inte bara datainsamling, utan också dess möjliga effekter på samhälleligt beslutsfattande.

Påverkare eller påverkad? – Kända samhällsaktörer medverkar som testpersoner och coachningsdeltagare

En bättre förståelse om datainsamling och påverkan som görs med hjälp av den är viktigt, eftersom vi än så länge vet tämligen lite om det. Vi behöver också mer information om betydelsen av databaserad uppföljning och användarprofilering för hela samhället och demokratin.

Enskilda personer har tills vidare haft få verktyg för att själva gynnas av data som insamlats om dem, till exempel i form av allt bättre tjänster. I den aktuella utredningen får alla testpersoner tillgång till en personlig ”digital coach” för att kunna fatta beslut utifrån bättre kunskap och egen erfarenhet. Sitra startar, finansierar och samordnar Digital makt-utredningsarbetet.

Bland testpersonerna i utredningen finns bland annat Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri, riksdagsledamöterna Atte Harjanne och Anders Adlercreutz samt Sitras överombudsman Jyrki Katainen. Kumpula-Natri säger att det borde finnas tydliga spelregler för hur data samlas in och används.

“Det får inte heller vara så att alla informationsbäckar slutligen strömmar samman i ett och samma flöde som utgörs av ett stort, privat företag. Data är en viktig produktionsfaktor som bör ha en rättvis marknad. Dessutom är data lite som koldioxid: det skapas politik, företagsekonomi och lagstiftning kring det. Båda är lika osynliga men lika viktiga!”, säger Kumpula-Natri.

En artikel om de fyra testpersonernas tankar kring dataekonomi och deras förväntningar på utredningen finns på Sitras webbsidor (på finska). Namnen på alla testpersoner offentliggörs under november månad.

Under slutet av året följs utredningens avancemang upp på Digital makt-utredningens webbplats. Utredningens resultat publiceras i början av 2022.

Vad handlar det om?