uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Ainutlaatuinen selvitys käynnissä – Miten päättäjiin vaikutetaan verkossa?

Datan kerääminen ja käyttö verkossa on esillä kiihtyvällä tahdilla. Sitran selvityksessä tunnetut poliitikot ja yhteiskunnalliset vaikuttajat ryhtyvät testihenkilöiksi, joiden käyttämiin testipuhelimiin asennetaan seurantasovellus. Mukana testihenkilöinä ovat muun muassa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustajat Atte Harjanne ja Anders Adlercreutz sekä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Miten päättäjiin vaikutetaan verkossa, miten heistä kerätään dataa ja mitä tämä data mahdollistaa sen kerääjille? Aikamme ilmiöstä ja somejättien roolista on keskusteltu paljon aina vuoden 2016 Yhdysvaltojen vaaleista kuin Britannian Brexit-kansanäänestyksestä lähtien; millainen merkitys digitaalisella vallankäytöllä on?

Tänä syksynä käynnistynyt Sitran Digivalta-selvitys etsii vastauksia siihen, minne kaikkialle suomalaisten ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden data leviää ja millainen kokonaiskuva heistä datan perusteella voidaan muodostaa. Selvitys toteutetaan marras-tammikuussa 2021–2022.

“Saatamme olla huolissamme omasta yksityisyydestämme verkossa. Harvempi tulee kuitenkaan ajatelleeksi sitä, mitä uudenlaiset vaikuttamisen tavat ja esimerkiksi poliittisten päätöksentekijöiden yksityisyyden vaarantuminen voi merkitä demokratialle”, sanovat Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen ja asiantuntija Riitta Vänskä.

Selvitys on jatkoa Sitran vuonna 2019 toteuttamalle Digijälkiselvitykselle, jossa pyrittiin hahmottamaan, miten moni eri taho kerää meistä tietoa erilaisissa verkkopalveluissa. Nyt tehtävä selvitys sukeltaa syvemmälle ja pyrkii hahmottamaan datan keräämisen lisäksi sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Vaikuttaja vai vaikutettava? – Tunnetut yhteiskunnalliset toimijat mukana testihenkilöinä ja valmennettavina

Parempi ymmärrys datan keräämisestä ja sen avulla tehtävästä vaikuttamisesta on tärkeää, sillä toistaiseksi tiedämme siitä vielä varsin vähän. Niin ikään tarvitsemme lisää tietoa datapohjaisen seurannan ja käyttäjien profiloinnin merkityksestä koko yhteiskunnalle ja demokratialle.

Yksittäisellä ihmisellä puolestaan on toistaiseksi ollut vain vähän työkaluja, joiden avulla hän voisi itse hyötyä hänestä kerätystä datasta esimerkiksi entistä parempien palvelujen muodossa. Nyt tehtävässä selvityksessä kukin testihenkilö saa käyttöönsä henkilökohtaisen ”digivalmentajan”, jotta osaa tehdä päätöksiä parempaan tietoon ja omaan kokemukseen pohjaten. Sitra on Digivalta-selvitystyön käynnistäjä, rahoittaja ja koordinoija.

Testihenkilöinä mukana selvityksessä ovat muun muassa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, kansanedustajat Atte Harjanne ja Anders Adlercreutz sekä Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Kumpula-Natri sanoo, että datan keräämiselle ja käytölle pitäisi olla selkeät pelisäännöt.

“Ei saa myöskään olla niin, että kaikki tietopurot virtaavat lopulta yhteen virtaan, joka on jokin yksityinen iso yritys. Data on tärkeä tuotannontekijä, jolla tulisi olla reilut markkinat. Lisäksi data on vähän kuin hiilidioksidi: sen ympärille luodaan politiikkaa, yritystoimintaa ja lainsäädäntöä. Kumpikin on yhtä näkymätöntä, mutta yhtä merkittävää!” Kumpula-Natri sanoo.

Lue neljän nyt julkistetun testihenkilön ajatuksista datataloudesta sekä heidän odotuksistaan selvitystä kohtaan tarkemmin erillisestä artikkelista. Kaikkien testihenkilöiden nimet julkistetaan marraskuun aikana.

Selvityksen etenemistä seurataan loppuvuoden aikana Digivalta-selvityksen verkkosivuilla. Selvityksen tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2022.

Mistä on kyse?