nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

VÄCKNING: Jordklotet väntar inte!

Enligt en färsk påverkansrapport har Sitras viktigaste roll i fråga om anpassning till jordklotets bärkraft varit att väcka och främja lösningar.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Gaia Consulting Oy har utvärderat rollen och betydelsen av Sitras verksamhet samt hur lyckade de strategiska valen varit för att främja resultatmålet Anpassning till jordens bärkraft åren 2011–2018.Utvärderingsrapporten Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä (Väckare och främjare av lösningar) är baserad på analys av skriftligt material och intervjuer gjorda under 2018.

Utvärderingsrapporten lägger fram åtta rekommendationer (fem plus och tre minus) som understryker behovet av Sitras oberoende, föregripande och modiga verksamhet även i fortsättningen. Rekommendationerna ger stöd åt Sitras roll som ett modigt framtidshus och uppmuntrar även till att fortsätta arbetet för anpassning till jordklotets bärkraft. Utvärderingen rekommenderar att de viktigaste innehållsmålen ska förtydligas, något som är viktigt att uppmärksamma i Sitras strategiarbete.

I utvärderingen identifierades som Sitras viktigaste påverkansmekanism att Sitra agerar som väckare. Här ansågs Sitras föregripande arbetssätt, den producerade informationen samt försöksverksamheten ha spelat en betydande roll. Sitra för direkta dialoger med beslutsfattare, har en bred och mångsidig kontaktyta med olika samhällsaktörer och Sitra får sitt budskap igenom i medier. Att den cirkulära ekonomin har lyfts upp tematiskt på finländska agendor under rapporteringsperioden är enligt utvärderingen till stor del Sitras förtjänst. Även nivån på den diskussion som förs om klimatförändringen anses ha förbättrats och här bedömer man att Sitra har haft en betydande roll.

Betydelsen av samarbete och partnerskap i Sitras påverkansarbete identifieras väl i utvärderingen. I fortsättningen rekommenderas ett ännu närmare och långsiktigare partnerskap med olika aktörer, med särskilt fokus på de delområden där Sitra har en tydlig roll och påverkansmöjlighet.  Sitra är kapabelt att verka inom områden som av olika anledningar blivit i skuggan och där Sitra kan sammanföra och ”kollidera” väsentliga aktörer på nya sätt.

Utvärderarna lyfter även fram att Sitra är en aktiv partner i utvecklingsarbetet för att främja lösningar, varefter Sitra överför ansvaret för fortsatt arbete vidare. Sitra har bidragit till att det uppstått betydelsefulla instanser som tar ansvar för fortsättningen. Exempel på dessa är Climate Leadership Coalition, Lähienergialiitto, Nätverket för hållbar gruvverksamhet och Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse.

 

Vad handlar det om?