julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 5: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteesta Maapallon kantokykyyn sopeudutaan

Kirjoittajat

Hjelt, M., Halonen, M., Vanhanen, J., Jalonen, O. & Mikkola, J. (Gaia Consulting)

Julkaistu

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet, joista yksi on maapallon kantokykyyn sopeudutaan. Vaikuttavuusarvioinnin kokonaisuus on rakennettu analysoimaan näiden tavoitteiden toteutumista. Sitran vaikuttavuusarviointien ensimmäiset, marraskuussa 2017 julkaistut osat keskittyivät kestävään talouteen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Marraskuussa 2018 julkaistut seuraavat kaksi osaa taas keskittyivät yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksiin sekä osaamiseen monimutkaisessa maailmassa. Kaikki vaikuttavuustavoitteet arvioidaan erikseen vuosien 2017–2019 aikana. Näiden lisäksi Sitran toiminnasta valmistuu vuoden 2019 aikana kokoava arviointi, joka paitsi nimensä mukaisesti kokoaa vaikuttavuusarviointien tulokset yhteen, analysoi myös laajemmin Sitran toimintaympäristöä sekä toimintaa. Kokoavan arvioinnin toimeksiantaja on Sitran hallintoneuvosto eli eduskunnan pankkivaltuusto. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista täältä.

Tässä raportissa analysoidaan Maapallon kantokykyyn sopeudutaan -vaikuttavuustavoitteessa tapahtunutta yhteiskunnallista kehitystä vuosina 2011–2018 ja arvioidaan Sitran toiminnan roolia ja merkitystä vaikuttavuustavoitteen edistymiseen ja Sitran strategisten valintojen onnistumista. Arvioinnin on toteuttanut Gaia Consulting Oy.

 

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusarviointi 5: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä

Alaotsikko

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteesta Maapallon kantokykyyn sopeudutaan

Tekijät

Hjelt, M., Halonen, M., Vanhanen, J., Jalonen, O. & Mikkola, J. (Gaia Consulting)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

96 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-112-2

ISBN (PDF)

978-952-347-113-9

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

Sitra, hyvinvointi, vaikuttavuus, arviointi, kiertotalous, uusiutuvat energialähteet, ilmastonmuutokset, luonnonvarat, kestävä kehitys

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

152

Mistä on kyse?