nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Vad motiverar finländare att nå klimatmålet på 1,5 grader?

Sitras Motivationsprofiler för en hållbar vardag-utredning berättar om hur motiven bakom finländarnas hållbara livsvanor varierar. Enligt dem är vi indelade i sju grupper. Finländare är också allt nöjdare med sina liv, använder sin tid mer eftertänksamt, strävar efter vardagens små glädjeämnen och uppskattar handlingar som gynnar familjen och omgivningen.

Författarna

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Samuli Laita

Chef, Sitra

Publicerad

Den internationella klimatkonferensen i Glasgow som avslutades under veckoslutet visade att det är svårt, men fortfarande möjligt, att uppnå världens mål att stoppa jordklotets uppvärmning på 1,5 grader. Att stoppa klimatkrisen är emellertid en av de viktigaste sakerna för finländarna i framtiden, berättar Sitras Framtidsbarometer som publicerades i början av året.

”Det är viktigt att förstå vad som motiverar oss finländare till att uppnå den önskade, koldioxidsnåla framtiden. Olika saker motiverar olika människor till hållbara levnadsvanor”, säger Sitras ledande expert Sari Laine från En hållbar vardag-projektet.

I Sitras nu utkomna motivationsprofiler-undersökning har finländarna delats in i sju profiler, vilka beskriver dem som skapare av hållbara val:

  • Den ambitiösa erfarenhetsjägaren (9 % av finländarna) motiveras av karriär, framgång och status. Levnadsvanorna följer inte en värst hållbar vana och varken miljövänlighet eller vardagens hållbara handlingar spelar någon större roll för honom eller henne. Enligt honom eller henne är teknologin lösningen på många av problemen i världen.
  • Den självrådiga traditionsuppskattaren (16 %) uppskattar traditioner och vettiga lösningar. Enligt sig själv lever inte den självrådiga traditionsuppskattaren värst hållbart, men detta stör heller inte honom eller henne.
  • Den trendmedvetna sökaren (7 %) söker efter andras exempel och följer trender. Den trendmedvetna sökarens mentala landskap kan innehålla hållbara perspektiv, men de är inte en särskilt övergripande motivationsfaktor.
  • Den glada vardagsfixaren (21 %) motiveras av vardagens små glädjeämnen, ett lugnt liv och att spara pengar. Att känna glädje över de små sakerna kan ibland få den glada vardagsfixaren att konsumera oavsiktligt mycket. Att leva livet på sitt eget sätt är mycket viktigt för honom eller henne.
  • Den sparsamma planeraren (14 %) värdesätter ett anspråkslöst liv och smart användning av resurser. Den sparsamma planerarens strävan är att medvetet förenkla livet genom att minska på saker och göranden.
  • Välbefinnandets och naturens beskyddare (17 %) vill leva ett liv i balans där motion, hälsosam mat samt att värna om den psykiska hälsan spelar en central roll. Som en konsument är välbefinnandets och naturens beskyddare rätt försiktig och selektiv.
  • Kompromisslöst grön-i-vardagen (16 %) vill i första hand ta hand om miljön och vara delaktig i hållbar förändring. Enligt sig själv lever den kompromisslöst gröna-i-vardagen redan hållbart, men försöker jämt tänka ut vad mer som kunde göras.

Profilerna har listats i ordning från den minst hållbara livsstilen till den mest hållbara. Var och en av profilerna illustrerar en grupp, där värderingarna, attityderna och motivationsfaktorerna som formar livet pekar åt samma håll. Profilerna har gjorts på basis av djupintervjuer och avgränsats med en kvantitativ undersökning som representerar hela Finland. De hjälper till att förstå finländarnas motivationsfaktorer i vardagen samt producera hållbara tjänster som marknadsförs passligt till olika publiker.

Utredningen berättar också att allt fler upplever att de har bråttom, men samtidigt har nöjdheten med det egna livet stigit. Över 80 procent av finländarna säger dessutom att de är åtminstone ganska nöjda med sina liv. År 2017 var motsvarande tal 72 procent. Dessutom har betydelsen av fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ett välbalanserat liv varit synligare än förr.

Utredningen är en uppdatering på motsvarande utredning från 2018 vars målsättning var att utreda finländarnas vilja till olika val i vardagen.

”Precis som den nyss avslutande klimatkonferensen visar, är anpassningen till en mer hållbar livsstil en utmaning som alla världens länder står inför. Motivationsprofilerna uppmuntrar till att skapa många sorters levnadssätt som passar var och en”, konstaterar Sari Laine.

Bild: Finländarna förenas av motivationsfaktorer för ett hållbart liv. Bollens storlek illustrerar faktorns tonvikt i finländarnas liv. (Motivationsprofiler för ett hållbart levnadssätt, Sitra 2021)

Bekanta dig med Motivationsprofilerna för ett hållbart levnadssätt (på finska).

Vad handlar det om?