uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Mikä motivoi suomalaisia 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen?

Suomalaiset ovat entistä tyytyväisempiä elämäänsä, käyttävät aikaansa entistä harkitummin, tavoittelevat arjen pieniä iloja ja arvostavat perhettä ja ympäristöä tukevia pieniä arjen tekoja. Sitran Kestävän arjen motivaatioprofiilit -selvitys kertoo, miten kestävien elämäntapojen taustalla olevat suomalaisten motiivit vaihtelevat. Niiden mukaan jakaudumme seitsemään ryhmään.

Kirjoittajat

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Viikonloppuna päättynyt Glasgow’n kansainvälinen ilmastokokous osoitti, että maailmanlaajuinen tavoite pysäyttää maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen on vaikea, mutta edelleen mahdollinen. Suomalaisille ilmastokriisin pysäyttäminen on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuudessa, kertoo alkuvuodesta julkaisema Sitran Tulevaisuusbarometri.

”On tärkeää ymmärtää, mikä meitä suomalaisia motivoi tuon tavoitellun, vähähiilisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä kestäviin elämäntapoihin”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Sari Laine Kestävä arki -projektista.

Nyt julkistettavassa Sitran Kestävän arjen motivaatioprofiilit -selvityksessä suomalaiset on jaettu seitsemään profiiliin, jotka kuvaavat heitä kestävien valintojen tekijöinä:

  • Kunnianhimoista elämysten metsästäjää (9 % suomalaisista) motivoivat ura ja menestys. Hänen elämäntapansa ei ole kovinkaan kestävällä polulla, eivätkä ekologisuus tai arjen kestävät teot ole hänelle kovin merkityksellisiä. Hän näkee teknologian ratkaisuna moniin maailman ongelmiin.
  • Omapäinen perinteiden arvostaja (16 %) arvostaa perinteitä ja järkeviä ratkaisuja. Omasta mielestään omapäinen perinteiden arvostaja ei elä erityisen kestävästi, mutta asia ei myöskään vaivaa häntä.
  • Seuraileva suunnanetsijä (7 %) hakee esimerkkejä muilta ja seuraa trendejä. Kestävät näkökulmat voivat olla osa seurailevan suunnanetsijän mielenmaisemaa, mutta eivät toimi erityisen läpileikkaavana motivaattorina.
  • Iloisen arjen pyörittäjää (21 %) motivoivat pienet arjen ilot ja elämän rauhoittaminen. Pienistä iloista nauttiminen saa välillä iloisen arjen pyörittäjän kuluttamaan enemmän kuin oli tarkoitus ja omannäköisen elämän eläminen on hänelle erittäin tärkeää.
  • Säästäväinen suunnittelija (14 %) arvostaa vaatimatonta elämää ja fiksua resurssien käyttöä. Säästäväinen suunnittelija pyrkii tietoisesti yksinkertaistamaan elämäänsä vähentämällä tavaran tai tekemisen määrää.
  • Hyvinvoinnin ja luonnon vaalija (17 %) haluaa elää tasapainoista elämää, jossa liikunnalla, terveellisellä ruualla sekä henkisen hyvinvoinnin vaalimisella on keskeinen rooli. Hyvinvoinnin ja luonnon vaalija on kuluttajana melko harkitseva ja valikoiva.
  • Tinkimätön arkivihreä (16 %) haluaa ensisijaisesti huolehtia ympäristöstä ja olla mukana kestävässä muutoksessa. Omasta mielestään tinkimätön arkivihreä elää kestävästi, mutta pohtii aina, mitä voisi tehdä lisää.

Profiilit on listattu järjestyksessä vähiten kestävästä elämäntavasta kestävimpään. Kukin profiili kuvastaa ryhmää, joilla on samansuuntaiset elämäntapaa määrittävät arvot, asenteet ja motivaatiotekijät. Profiilit on laadittu laadullisten syvähaastatteluiden perusteella ja niiden rajaukset on vahvistettu koko Suomea edustavalla kvantitatiivisella tutkimuksella. Ne auttavat ymmärtämään suomalaisten motivaatiotekijöitä arjessa sekä tuottamaan eri yleisöille sopivia kestäviä palveluja ja markkinoimaan niitä osuvammin.

Selvitys kertoo myös, että aiempaa useampi kokee elämänsä kiireiseksi, mutta samanaikaisesti tyytyväisyys omaan elämään on ollut nousussa. Yli 80 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa vähintään melko tyytyväinen elämäänsä, kun vastaava lukema vuonna 2017 oli 72 prosenttia. Lisäksi fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä tasapainoisen elämän merkitys oli havaittavissa selvästi aiempaa vahvemmin.

Selvitys on päivitys vuonna 2018 toteutetulle vastaavanlaiselle selvitykselle, jossa tavoitteena oli selvittää suomalaisten halukkuutta erilaisiin arjen valintoihin.

”Kuten juuri päättynyt ilmastokokous osoittaa, kaikilla maailman mailla on haaste sopeuttaa elämäntapansa kestäviksi. Motivaatioprofiilit auttavat kannustamaan luomaan kullekin sopivia kestäviä elämäntapoja”, Sari Laine toteaa.

Suomalaisia motivoivat kestäviin arjen tekoihin eniten arjen pienet ilot, ympäristöä tukevat pienet järkiteot, itsenäinen ja omannäköinen elämä ja perhe.
Kuva: Suomalaisia yhdistävät kestävän elämäntavan motivaatiotekijät. Pallon koko kuvastaa asian painoarvoa suomalaisten elämässä. (Kestävän elämäntavan motivaatioprofiilit, Sitra 2021)

Tutustu Kestävän elämäntavan motivaatioprofiileihin.

Mistä on kyse?