nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Vårdförloppet för patienter görs smidigare i Tammerfors med nya medel

Ett sammanhängande vårdförlopp sträcker sig ända till vardagen och garanterar patienten vård och rehabilitering smidigt och utan avbrott. Den nätverksbaserade modellen i Tammerfors samlar ihop offentliga och privata tjänster samt hjärtorganisationers tjänster, för patientens bästa.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den nätverksbaserade modellen som är bekant från andra branscher har tillämpats i Tammerforsregionen i syfte att utveckla vården av hjärtpatienter och verksamheten på Tesoma central för hälsa och välbefinnande. Målet är att göra vårdförloppet smidigare för patienten och utnyttja mångsidig kompetens.

Tesoma i Tammerfors har sedan 2018 haft en central för hälsa och välbefinnande (social- och hälsocentral) som är gemensam för staden, ett privat hälsovårdsföretag och en organisation. Dessutom har en modell för ett smidigt vårdförlopp tagits fram för hjärtpatienter, och under 2021 börjar den införa som en del av den dagliga verksamheten.

”Erfarenheterna från Tammerfors är lovande och visar att avtalsbaserat samarbete fungerar och ger resultat åt både patienten och staden”, säger Kimmo Haahkola, ledande expert vid Sitra. ”Modellen lämpar sig också väl för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen när det behövs kompetens från flera organisationer.”

Den nätverksbaserade modellen som utgår från avtal lämpar sig för samarbete som kräver flera aktörers kompetens och särskilt för komplicerade vårdförlopp. Den nätverksbaserade modellen kräver av parterna smidigt samarbete, mål som fastställts tillsammans och transparent verksamhet för patientens bästa.

Vid sidan av den offentliga och privata sektorn lämpar sig för verksamheten organisationer som kan delta i nätverksarbetet som serviceproducenter eller som partner som anordnaren har anvisat. Till exempel kan hjärtorganisationerna delta i utveckling av strukturer som främjar hälsa och säkerställande av vårdkvaliteten. I Finland är vården av hjärtpatienter högklassig, men ofta upphör vårdrelationen efter sjukhusvård. Organisationens tjänster kan införlivas som en del av vårdförloppet och de kan fortsätta också efter utskrivningen.

Nätverksbaserade modeller testades i Sitras projekt som ett stort antal experter från Tammerfors stad, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tays Sydänkeskus Oy, Mehiläinen Oy, Hämeenmaan Sydänpiiri ry och Finlands Hjärtförbund deltog i genomförandet.

Erfarenheterna av verksamheten under nästän tre år i Tesoma central för hälsa och välbefinnande har samlats i den reviderade andra upplagan av utredningen på finska Parempia palveluita verkostomalleilla (Bättre tjänster med nätverksmodeller, Sitras utredningar 143, sammanfattning på svenska). Den nya versionen innehåller också en beskrivning av organisationens roll, tjänster och handledning under vårdförloppet.

Projektet genomfördes som en del av Sitras tema Förnyelseförmåga som snart upphör, och dess mål var att utveckla verktyg och verksamhetsmodeller för hantering av servicenätet för social- och hälsovårdstjänster.

Vad handlar det om?