uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Potilaiden hoitopolkua sujuvoitetaan Tampereella uusilla keinoilla

Saumaton hoitopolku ulottuu arkeen saakka ja takaa potilaalle hoitoa ja kuntoutusta sujuvasti ja katkotta. Tampereen verkostomalli kokoaa julkisen ja yksityisen sekä sydänjärjestön palvelut yhteen, potilaan parhaaksi.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Muilta toimialoilta tuttua verkostomallia on sovellettu Tampereen seudulla sydänpotilaiden hoidon kehittämiseen ja Tesoman hyvinvointikeskuksen toimintaan. Tavoitteena on sujuvoittaa potilaan kulkua hoitopolulla ja hyödyntää monipuolista osaamista.

Tampereen Tesomalla on toiminut kaupungin ja yksityisen terveydenhoitoyrityksen sekä järjestön yhteinen hyvinvointikeskus (sote-keskus) vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi sydänpotilaille on laadittu sujuvan hoitopolun malli, jota lähdetään sovittamaan osaksi päivittäistä toimintaa vuoden 2021 aikana.

Kokemukset Tampereelta ovat lupaavia ja ne osoittavat, että sopimuspohjainen yhteistyö toimii ja tuottaa tuloksia sekä potilaalle että kaupungille”, sanoo johtava asiantuntija Kimmo Haahkola Sitrasta. ”Malli sopii hyvin myös sote-uudistuksen toteutukseen silloin, kun tarvitaan monen organisaation osaamista.”

Sopimuksiin perustuva verkostomalli sopii usean toimijan osaamista vaativaan yhteistyöhön ja erityisesti monimutkaisiin hoitopolkuihin. Verkostomalli edellyttää osapuolilta saumatonta yhteistyötä, yhdessä määriteltyä tavoitetta ja toimimista läpinäkyvästi potilaan parhaaksi.

Julkisen ja yksityisen sektorin rinnalle sopivat järjestöt, jotka voivat osallistua verkostoyhteistyöhön palveluntuottajina tai palvelujen järjestäjän osoittamina kumppaneina. Esimerkiksi Sydänjärjestö voi osallistua terveyttä edistävien rakenteiden kehittämiseen ja hoidon laadun varmistamiseen. Sydänpotilaiden hoito erikoissairaanhoidossa on Suomessa laadultaan erinomaista, mutta sairaalahoidon jälkeen hoitosuhde katkeaa liian usein. Järjestön palvelut voidaan niveltää saumattomaksi osaksi palvelupolkua, ja ne voivat jatkua kotiutumisen jälkeenkin.

Verkostomalleja kokeiltiin Sitran hankkeessa, jonka toteuttamiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita Tampereen kaupungilta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, Tays Sydänkeskus Oy:stä, Mehiläinen Oy:stä, Hämeenmaan Sydänpiiri ry:stä ja Sydänliitosta.

Kokemukset Tesoman hyvinvointikeskuksen toiminnasta jo lähes kolmen vuoden ajalta on koottu Parempia palveluita verkostomalleilla -selvityksen uudistettuun 2. laitokseen (Sitran selvityksiä 143). Uusi versio sisältää myös kuvauksen järjestön roolista, palveluista ja ohjauksesta hoitopolulla.

Hanke toteutettiin osana Sitran pian päättyvää Uudistumiskyky-teemaa ja sen tavoitteena oli kehittää työkaluja ja toimintamalleja sote-palveluverkoston hallintaan.

Lue hankkeesta lisää Tampereen kaupungin tiedotteesta (3.5.2021).

Lue myös käytännön kokemuksista juttu Tampereen kaupungin verkkosivuilta (17.6.2021).

Päivitetty 18.6.2021: lisätty linkki käytännön kokemuksista -artikkeliin.

Mistä on kyse?