Parempia palveluita verkostomalleilla

Sote-järjestäjän työkalut

Julkaistu

Perus- ja erikoissairaanhoito eivät nivelly sujuvasti toisiinsa. Vastuutahot muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat erillisiä organisaatioita. Saumattomat hoitoketjut ovat jääneet useissa tapauksissa suunnitelmien tasolle. Potilastyöhön asti suunnitelmat eivät ole ulottuneet.

Potilaalle tämä näkyy hoitoketjun ja tiedonkulun katkonaisuutena sekä viime kädessä jopa hoidon pitkittymisenä. Hoitoketjujen toimimattomuudesta aiheutuu myös merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tunnistettujen ongelmien lisäksi valmisteilla olevassa maakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa monituottajamalli edellyttää uudenlaisia tapoja yhdistää eri tuottajien palvelut sujuviksi hoitoketjuiksi.

Sitra päätti Tampereen kaupungin ehdotuksesta perehtyä verkostomaisiin yhteistyömalleihin ja erityisesti muilta toimialoilta tutun allianssimallin soveltumiseen perus- ja erikoissairaanhoitoon.

Verkostomaisen toimintamallin sopivuutta terveydenhuoltoon ryhdyttiin pilotoimaan käytännössä Tampereella keväällä 2017. Yhteistyökohteiksi valittiin Tesoman sote-keskuksen hyvinvointiallianssi ja sydänpotilaiden verkostomainen hoitoketju (VHO). Molemmissa yhdistyvät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.

Hankkeissa rakennettiin sote-palveluverkon hallintaan konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja. Tampereen Tesomaan perustettiin kaupungin, yksityisen terveydenhoitoyrityksen ja kolmannen sektorin toimijan yhteinen allianssipohjalta toimiva hyvinvointikeskus. Keskukseen tuli myös muita yhteistyökumppaneita, kuten sosiaalipalvelut, kirjasto, yhteisökahvila ja päivittäistavarakauppa.

VHO-hankkeessa haettiin toimintamallia ratkaisemaan ongelmaa, joka oli tullut esille aiemmassa potilasdatan analysoinnissa: sydämen vajaatoimintapotilaiden, joita on Tampereella lähes 5 000, hoitoketjut poikkesivat huomattavasti suosituksista. Hoitoketjua lähdettiin parantamaan verkostomaisella toimintamallilla, joka perustuu eri tuottajien välisiin sopimuksiin. Seuraavassa vaiheessa uusi malli otetaan osaksi päivittäistä toimintaa. Kehitetty malli edellyttää, että mukana ovat keskeiset terveysalan toimijat, kuten Tampereen kaupungin terveyskeskukset, yksityiset terveysasemat, Tays Sydänsairaala ja Hämeenmaan Sydänpiiri. Mallia on jatkossa tarkoitus pilotoida myös muiden kansansairauksien, kuten diabeteksen ja masennuksen, hoidon sujuvoittamiseksi.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan entistä tiiviimmin julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyönä. Tämä vaatii uudenlaista johtamista ja osaamista sekä uusia toimintamalleja. Tampereen hankkeessa kehitetyt työkalut ja toimintamallit soveltuvat myös muiden sote-alueiden arkeen. Toivomme tämän julkaisun antavan käytännön eväitä sote-palveluiden uudistamiseen.

Kiitämme Tays Sydänkeskus Oy:n varatoimitusjohtaja Aki Haukilahtea, jota ilman julkaisua ei olisi koskaan tässä laajuudessa syntynyt. Hanketta oli toteuttamassa laaja joukko asiantuntijoita ja kliinikoita Tampereen kaupungilta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja Sitrasta. Lämpimät kiitokset merkittävästä panoksesta ohjausryhmälle ja kaikille hankkeisiin osallistuneille.

Julkaisun liitteet

Liite 1: Case Tesoman hyvinvointikeskuksen toteutus allianssimallilla

Liite 2: Hyvinvointiallianssin kehitysvaiheen allianssisopimusmalli

Liite 3: Hyvinvointiallianssin toteutusvaiheen allianssisopimusmalli

Liite 4: VHO-yhteistyösopimusmalli

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Parempia palveluita verkostomalleilla

Alaotsikko

Sote-järjestäjän työkalut

Tekijät

Aki Haukilahti (toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

54 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-090-3

ISSN (PDF)

1796-7112

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

143

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?