SOTE-JÄRJESTÄJÄN TYÖKALUT

Tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan entistä tiiviimmin julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin työkaluja usean, monialaisen toimijan muodostaman palveluverkoston johtamiseen. Hanke päättyi vuonna 2018.

MISTÄ ON KYSE?

Hanke päättyi 2018 lopussa.

Sote-uudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistus nostaa esiin tarpeen kehittää verkostomaista yhteistyötä, jonka avulla palvelut voidaan järjestää asiakaslähtöisiksi hoitoketjuiksi. Julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyö edellyttää uudenlaisia johtamisen työkaluja.

Sitran tavoitteena on hankkia kokemuksia ja tietoa uudenlaisten toimintamallien ja työkalujen vaikutuksista. Kokemukset arvioidaan ja hyviksi havaitut mallit jaetaan myös muiden toimijoiden käyttöön.

Mitä teimme?

Sote-järjestäjän työkalut -hankkeen tavoitteena oli rakentaa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sote-palveluverkoston hallintaan.

Hankkeessa mallinnettiin verkostomainen toiminta ja sopimuskäytännöt hybridiorganisaatiossa, jonka muodostavat julkinen toimija, yritykset ja järjestöt. Samalla vahvistettiin hankintaosaamista. Projekti toteutettiin osana Pirkanmaa 2019 -sote-uudistustyötä kahden tapausesimerkin avulla: vastuullinen hoito-organisaatio ja Tesoman hyvinvointiallianssi. Ensimmäisessä sujuvoitettiin sydämen vajaatoimintaa sairastavien hoitopolkua ja jälkimmäisessä rakennettiin hyvinvointikeskusta verkostoyhteistyöllä. Kokemukset allianssimallista koottiin hankkeen päätteeksi julkaistuun selvitykseen.

Pirkanmaan hankkeiden rinnalla tuotettiin vertaisarvio parhaista kansainvälisistä integroidun hoidon verkostomalleista.

Lisäksi toteutettiin juridinen selvitys maakuntajärjestäjän mahdollisuudesta toimia allianssikumppanina.

Työkalut ja toimintamallit on määrä ottaa käyttöön Pirkanmaa 2019 -projektin organisaatioissa. Kokemukset koottiin Sitran selvitykseen Parempia palveluita verkostomalleilla.

Kuka on mukana?

Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, TAYS Sydänkeskus Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenmaan Sydänpiiri ry ja Suomen Sydänliitto ry.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi keväällä 2017 ja päättyi loppuvuodesta 2018.

Mitä saatiin aikaan?

Tampereen kaupunki avasi Tesoman hyvinvointikeskuksen, joka on toimii allianssimallilla. Kaupunki järjestää hyvinvointikeskuksen palvelut yhteistyössä Mehiläisen ja Setlementti Tampereen kanssa. Kaikki palvelut ovat kaupungin julkisia palveluja. Tesoman hyvinvointikeskus on Suomessa ensimmäinen, joka toimii allianssimallilla.

Kokemukset, verkostomainen toimintamalli, sopimusmallit ja case-kuvaukset koottu Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut -julkaisuun (Sitran selvitys 143, PDF). Julkaisun on toimittanut Aki Haukilahti, varatoimitusjohtaja, Tays Sydänsairaala. Selvitys ja uutinen julkaistiin 7.2.2019.

Näiden hankkeiden ohella STM ja Pirkanmaan liitto ovat laatineet Sote- ja maakuntauudistuksen järjestämisen käsikirjan, joka on ensimmäinen konkreettinen apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirjaa kehitetään edelleen ja sitä voi kommentoida sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivulla.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

uutiset

Uusia lääkkeitä sote-palveluiden pulmiin – verkostomallilla ryhtiä hoitopolkuun

julkaisut

Parempia palveluita verkostomalleilla (2. uudistettu laitos)

uutiset

Uusi toimintamalli sydänpotilaiden hoitoon Tampereella

Verenpaineen mittaus
uutiset

Sote-johtamisen työkaluja kehitetään Tampereella

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

ihmiset
Kimmo Haahkola
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?