Siirry suoraan sisältöön

SOTE-JÄRJESTÄJÄN TYÖKALUT

Tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan entistä tiiviimmin julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään työkaluja usean, monialaisen toimijan muodostaman palveluverkoston johtamiseen.

MISTÄ ON KYSE?

Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistus nostaa esiin tarpeen kehittää verkostomaista yhteistyötä, jonka avulla palvelut voidaan järjestää asiakaslähtöisiksi hoitoketjuiksi. Julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteistyö edellyttää uudenlaisia johtamisen työkaluja.

Sitran tavoitteena on hankkia kokemuksia ja tietoa uudenlaisten toimintamallien ja työkalujen vaikutuksista. Kokemukset arvioidaan ja hyviksi havaitut mallit jaetaan myös muiden toimijoiden käyttöön.

Mitä teemme?

Sote-järjestäjän työkalut -hankkeen tavoitteena on rakentaa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja sote-palveluverkoston hallintaan.

Hankkeessa mallinnetaan verkostomainen toiminta ja sopimuskäytännöt hybridiorganisaatiossa, jonka muodostavat julkinen toimija, yritykset ja järjestöt. Samalla vahvistetaan hankintaosaamista. Projekti toteutetaan osana Pirkanmaa 2019 -sote-uudistustyötä kahden tapausesimerkin avulla: vastuullinen hoito-organisaatio ja Tesoman hyvinvointiallianssi. Ensimmäisessä sujuvoitetaan sydämen vajaatoimintaa sairastavien hoitopolkua ja jälkimmäisessä rakennetaan hyvinvointikeskusta verkostoyhteistyöllä. Kokemukset allianssimallista kootaan myöhemmin julkaistavaan verkkojulkaisuun.

Pirkanmaan hankkeiden rinnalla tuotetaan vertaisarvio parhaista kansainvälisistä integroidun hoidon verkostomalleista.

Lisäksi toteutetaan juridinen selvitys maakuntajärjestäjän mahdollisuudesta toimia allianssikumppanina.

Työkalut ja toimintamallit on määrä ottaa käyttöön Pirkanmaa 2019 -projektin organisaatioissa. Kokemukset kootaan johtamisen käsikirjaksi, joka julkaistaan syksyllä 2018.

Kuka on mukana?

Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, TAYS Sydänkeskus Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenmaan Sydänpiiri ry ja Suomen Sydänliitto ry.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi keväällä 2017 ja päättyy loppuvuodesta 2018.

Mitä on saatu aikaan?

Tampereen kaupunki avasi Tesoman hyvinvointikeskuksen, joka on toimii allianssimallilla. Kaupunki järjestää hyvinvointikeskuksen palvelut yhteistyössä Mehiläisen ja Setlementti Tampereen kanssa. Kaikki palvelut ovat kaupungin julkisia palveluja. Tesoman hyvinvointikeskus on Suomessa ensimmäinen, joka toimii allianssimallilla.

Kokemukset, verkostomainen toimintamalli, sopimusmallit ja case-kuvaukset koottu Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut -julkaisuun (Sitran selvitys 143, PDF). Julkaisun on toimittanut Aki Haukilahti, varatoimitusjohtaja, Tays Sydänsairaala. Selvitys ja uutinen julkaistiin 7.2.2019.

Näiden hankkeiden ohella STM ja Pirkanmaan liitto ovat laatineet Sote- ja maakuntauudistuksen järjestämisen käsikirjan, joka on ensimmäinen konkreettinen apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirjaa kehitetään edelleen ja sitä voi kommentoida sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivulla.

AJANKOHTAISTA

Tässä mennään.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi.

Mistä on kyse?