uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Uusia lääkkeitä sote-palveluiden pulmiin – verkostomallilla ryhtiä hoitopolkuun

Tulevaisuuden sydänpotilas kulkee räätälöityä hoitopolkua, jossa julkinen, yksityinen ja järjestöt tarjoavat hoitoa ja kuntoutusta sujuvasti ja katkotta. Miten ihmeessä tämä onnistuu? Verkostomallilla, jota on kehitetty Tampereen seudulla.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Teemojen ja toimintojen vastuuviestijät

Julkaistu

Muilta toimialoilta tuttua verkostomallia on sovellettu Tampereen seudulla sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidon kehittämiseen ja Tesoman hyvinvointikeskuksen toimintaan. Tavoitteena oli sujuvoittaa potilaan kulkua hoitopolulla. Samalla tuotettiin käytännön työkaluja verkostoyhteistyöhön ja monen toimijan muodostaman organisaation johtamiseen. Verkostomalli on kehitetty allianssimallista ja sovitettu hyvinvointipalveluihin.

Tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan entistä tiiviimmin julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyönä. Tämä vaatii uudenlaista johtamista ja osaamista sekä uusia toimintatapoja, kuten hybridi- eli verkostoyhteistyömalleja”, sanoo Kimmo Haahkola, johtava asiantuntija Sitrasta.

Verkostomainen toimintamalli sopii monimutkaisten ja usean toimijan osaamista vaativaan yhteistyöhön. Yhteistyö perustuu sopimuksille. Verkostomalli edellyttää sopimusosapuolilta saumatonta yhteistyötä, yhdessä määriteltyä tavoitetta ja toimimista läpinäkyvästi kokonaisedun saavuttamiseksi. Verkosto haastaa perinteiset palveluiden ohjausjärjestelmät, kun tavoitellaan samanaikaisesti tyytyväisiä asiakkaita ja vaikuttavia sote-palveluita.

Verkostomaisessa toimintamallissa kaikki vetävät yhtä köyttä.

Potilaan ja maksajan näkökulmasta monimutkaisten hoitokokonaisuuksien hallinta on olennaista, kun yksittäisistä toimenpiteistä kootaan vaikuttava hoitopolku. Yksittäiset temput eivät näissä ratkaise, vaan jokaisen hoitopolun osan tulee keskittyä kokonaisvaikuttavuuteen. Potilaan kokemus hyvinvointinsa muutoksesta on olennaista.

Hoitopolkuja on kehitelty vuosia, mutta käytännössä suunnitelmat ovat harvoin toteutuneet. Näin oli käynyt Tampereen seudullakin, jossa sydämen vajaatoimintapotilaita on lähes 5000. Ensihoito ei kiireessään pysty seuraamaan kunkin potilaan suositeltua hoitopolkua, terveyskeskukset ja päivystyssairaalat eivät ole tietoisia potilaan kokonaistilanteesta ja kulloinkin sopivasta hoitoyksiköstä ja pahimmassa tapauksessa hoito viivästyy tarpeettomasti.

”Uudet verkostomallit tarjoavat sote-palveluiden järjestäjälle arvoperustaisia hankinnan työkaluja ja täydentävät järjestäjän osaamista erityisesti monimutkaisten hoitopolkujen järjestämisessä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti sekä ennen kaikkea asiakkaan parhaaksi”, uskoo Taru Kuosmanen, hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Tampereen kaupungilta.

Tampereella edelleen jatkuvassa hankkeessa kokeillaan, kuinka verkostomaisella toimintatavalla pystytään integroimaan hajanaista hoito/hoivakenttää potilaan ja hoitoyksiköiden eduksi. Tesoman hyvinvointikeskuksessa tulee kohta vuosi täyteen toiminnassa ja sydänsairauksien alueella ollaan siirtymässä kehittämisvaiheesta toteutusvaiheeseen.

Verkostomainen toimintamalli, sopimusmallit ja case-kuvaukset koottu Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut -julkaisuun (Sitran selvitys 143, PDF). Julkaisun on toimittanut Aki Haukilahti, varatoimitusjohtaja, Tays Sydänsairaala.

Hanke liittyy Sitran Uudistumiskyky-teemaan ja sen tavoitteena oli kehittää työkaluja ja toimintamalleja sote-palveluverkoston hallintaan.

Mistä on kyse?