nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Vi blev inspirerade av dessa web 3.0-försök: virtuell kultur, idrott och hållbar matkonsumtion

Vi har nu valt de team till Sitra Lab-programmet som börjar tillämpa möjligheter som nätet som bygger på blockkedjor, eller web 3.0, erbjuder. Försöken inleds i augusti 2023.

Författare

Lea Kurki

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras finansieringsansökan som avslutades i maj söktes deltagare med idéer och verksamhetsförutsättningar för att påskynda nätet som bygger på blockkedjor och decentraliserade data, eller web 3.0, mot en hållbar riktning.

Till Sitra Lab-programmet sökte 29 team varav sju valdes ut till att testa de möjligheter som web 3.0 erbjuder.

De deltagande teamen utvecklar web 3.0 inom idrott, kultur, hållbar matkonsumtion och hälsa.

När försöken mognar kan de erbjuda mycket även för vanliga konsumenter.

Hur skulle det kännas som anhörig att följa vårdstigen för den som insjuknat i cancer, att göra mer hållbara matval eller delta i en dansföreställning i världsklass hemma på soffan?

Högklassig och mångsidig grupp web 3.0-experter

Enligt Helena Mustikainen, som ansvarar för web 3.0-projekthelheten vid Sitra, behöver man försök med anknytning till utnyttjande av ny teknik för att förstå, utvidga och utveckla det decentraliserade nätet och dess användningsmöjligheter.

”Försök som deltog i ansökan var högklassiga och täckte hela spektrumet av det decentraliserade nätets tillämpningsområden. Sökandena representerade både offentliga organisationer och företag, precis som vi önskade”, säger hon.

Försök och främjande av försökskulturen är en viktig del av Sitras arbete. Med hjälp av försöken vill Sitra även stärka det finländska nätverket av web 3.0-aktörer och skapa förutsättningar för att utvecklingen av det decentraliserade nätet ska gå i en rättvis riktning.

Vi finansierar web 3.0-försöken med 105 000 euro, varav finansieringsandelen för ett team är högst 15 000 euro.

Sitra Lab är ett program för team som inspireras av försök och vill ändra och förnya samhället.

”Innovativa försök och lärande tillsammans utgör Sitra Labs kärna. Det är fantastiskt att kunna accelerera det finländska web 3.0-verksamhetsområdet och sparra framtida föregångare”, säger ledaren av Sitra Lab Kirsi Hanhisalo.

Programmet inleds den 29 augusti.

Försök som valdes till programmet

Tjänst för digitala medaljer och priser

I försöket skapas en digital miljö för idrottspriser och idrottserkännanden. Med hjälp av NFT, eller icke-fungibla objekt, och andra web 3.0-tekniker kan idrottserkännanden anknytas till exempel till sociala medietjänster. Målgruppen för försöket är i synnerhet unga konsumenter, vars användning av teknologier man samtidigt får ytterligare information om. Försöket genomförs av NonFun Agency Ab med sin samarbetspartner Suomen Koripalloliitto.

DAO-Akademi i Finland

I försöket skapas en finländsk DAO-Akademi där man lär sig om DAO, eller decentraliserade autonoma organisationer. I försöket samlas intresserade aktörer och en DAO skapas för dem utifrån gemensamma behov. Många finländska organisationer inom media, kultur och digitalisering kan dra nytta av försöket. Adventure Club Helsinki Oy ansvarar för försöket, och det genomförs av Transparent Eyeball Oy. Partnerna är Helsinki XRCenter, Nationalgalleriet och andra aktörer i Metaversum-klustret.

DAO-modell i stödtjänsten för cancerpatienter

I försöket skapas en verksamhetsidé och en förvaltningsmodell som bygger på DAO-principen för en digital plattform som stöder cancerpatienter. Utöver cancerpatienter är målgrupperna patienternas anhöriga och företag och organisationer som producerar tjänster. I försöket skapas en prototyp och testas en ny patientstödtjänst ur olika intressenters och servicestigars perspektiv. Mesensei Oy, Suomen syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry, Eteläinen Syöpäkeskus och Aalto-universitetet ansvarar för försöket.

Virtual Finland FVS Metaversum – ”Hitta och bekanta dig med intressanta besöksmål i Finland”

I försöket skapas en karta över Finland som bygger på 3D-tekniken, där användare kan bekanta sig virtuellt med nära och fjärran kultur- och resmål hemma på soffan. Varje sevärdhet, byggnad eller naturmål är sitt eget metaversum där man kan kommunicera med andra med hjälp av avatarer och få intressant information om målet. För försöket ansvarar Finpeda Oy från Uleåborg med sin samarbetspartner BusinessOulu.

Produktion och distribution av scenkonst i en virtuell miljö

Virtuella föreställningar ger kulturupplevelser till publiker som inte kan delta i föreställningar i den verkliga världen. I försöket produceras scenkonst till en virtuell miljö och undersöks dess distribution. I försöket kan man bygga konstnärliga helheter på Nationaloperans egen plattform, som utvecklas i försöket. Finlands nationalopera och -balett ansvarar för försöket.

Food Futures Carbon Net Zero (kolneutral mat i framtiden)

I försöket utvecklas och testas en smartmobilapplikation där användaren kan nå mål för en mer hållbar konsumtion genom att dela data. Applikationen hjälper användarna att tillägna sig en så kallad 1,5 graders livsstil. Food Futures-applikationen utnyttjar delade icke-fungibla objekt, sNFT, på ett engagerande sätt. Applikationen producerar och delar data om måltidernas hållbarhet samt användarnas personliga konsumtion och uppnående av målen. Helsingfors universitet ansvarar för försöket med sina partner TX Tomorrow Explored och UniCafe.

Web 3-verktyg för den kreativa branschen

I försöket strävar man efter att skapa användarvänliga verktyg som man kan använda för att spara media i en blockkedja och skapa NFT-objekt utifrån dessa media. Syftet är att de skapade verktygen görs öppet tillgängliga för alla aktörer inom den kreativa branschen. Nationalgalleriet ansvarar för försöket.

Är du intresserad av web 3.0?

Sitra har tidigare i år publicerat en lagstiftningsutredning som gäller web 3.0 och producerat en artikelserie som granskar det decentraliserade nätet ur den ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska hållbarhetens synvinkel.

Artiklarna samlas i en web 3.0-hållbarhetspromemoria som publiceras vid evenemanget Miten kestävää maailmaa web 3.0 rakentaa? den 29 augusti. Du är välkommen med.

Vad handlar det om?