Rahoitushaku: Web 3.0 –
Yhdessä kokeillen kohti uutta

Etsimme rahoitushaulla tiimejä, jotka haluavat lähteä
kokeilemaan web 3.0:n mahdollisuuksia. Tällä sivulla kerrotaan rahoitushaun ehdoista, kriteereistä ja aikataulusta. Kokeilut ovat osa
Sitra Lab -ohjelmaa. Haku on päättynyt ja ohjelmaan osallistuneet tiimit valittu.

Mistä on kyse?

17.8.2023
Rahoitushaku on päättynyt ja tiimit valittu. Kiitos kaikille osallistuneille.

Sitra avaa rahoitushaun, jonka tarkoituksena on vauhdittaa siirtymää kohti seuraavan sukupolven internetiä kokeilujen avulla.

Internetin kehityksessä on käynnissä murros kohti uuden aikakauden verkkoa, web 3.0:aa. Kun web 2.0 tarjosi käyttäjilleen keskitettyjä alustoja ja tiedonhallintaa, web 3.0 -teknologioissa toimimme hajautetuilla alustoilla, omistamme virtuaalisesti ja hallitsemme dataa lohkoketjuissa.

On Suomen etu kirittää web 3.0 -toimialan kehitystä. Hajautettu internet voi olla reilumpi kuin nykyinen. Sen avulla meillä on mahdollisuus rakentaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta sekä kestävää tulevaisuutta.

Kokeilut toteutetaan osana Sitra Lab -ohjelmaa.

Sitra Lab on Sitran muutosohjelma, joka on tarkoitettu tekijöille, kehittäjille ja kokeiluista innostuville – tiimeille, hankkeille tai yksilöille – joilla on paloa ja kiinnostusta muuttaa ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita merkityksellisellä tavalla.  

Hakuohjeet

Kuka voi hakea?

Rahoitushaulla haetaan tiimejä, joilla on tarjota ideoita tai jo konkreettisia kokeiluja web 3.0:n käyttömahdollisuuksista ja sovellusalueista. Kokeiluilla halutaan myös vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä web 3.0-toimialalla.

Sitra Labiin valitaan 6–9 tiimiä.

Ohjelmaan voi osallistua tiimi, joka:

Hakijana toimii tiimin taustalla oleva oikeushenkilö, joka toimii tarvittaessa rahoituksen hakijana. Yksityishenkilö ei voi hakea rahoitusta. Huomioi, että kaikkien tiimiläisten ei tarvitse kuulua hakijaorganisaatioon.

Näin haku etenee

Ensimmäisessä vaiheessa hakemukset arvioidaan kuuden kriteerin perusteella. Toiseen vaiheeseen etenevät ne tiimit, jotka täyttävät kaikki kuusi arviointikriteeriä.

Mitä odotamme kokeiluilta?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien mukaan:

  1. Edistävätkö kokeilu tai siitä saatavat opit ”Web 3.0 vauhdittaa reilun ja kestävän datatalouden rakentamista Suomessa” -tavoitetta ja liittyykö kokeilu joihinkin seuraavista web 3.0 -sovellusalueista: 
  2. Onko kokeilu konkreettinen ja ymmärrettävä? Voidaanko kokeilun tavoitteet ja eteneminen tiivistää muutamaan kappaleeseen?
  3. Vastaako kokeilu asiakasrajapinnassa tunnistettuihin tarpeisiin ja ovatko kokeilu ja/tai sen opit ovat skaalattavissa?
  4. Ovatko mukana olevat toimijat merkityksellisiä kokeilun toteuttamisen ja yhteiskunnallisuuden vaikuttavuuden kannalta? Onko mukana vähintään yksi toimija, jolla on omistajuus muutoksen edistämiseen? Onko toimijoilla yhdessä tarvittava osaaminen, resurssit, näkyvyys, verkostot ja sidosryhmät? 
  5. Linkittyykö Sitran rahoittama kokeilu toimijan/toimijoiden omiin tavoitteisiin? Onko toimijoilla intressi kehittää kokeilua myös ohjelman päättymisen jälkeen ja kokeilun onnistuessa laajentaa sen käyttöönottoa?
  6. Ovatko kokeilun tavoitteet realistiset suhteessa Sitran panokseen ja hakijan omiin resursseihin?

Tiimien valinta

Toisessa vaiheessa käymme tarvittaessa jatkokeskusteluja kriteerit täyttävien tiimien kanssa ja arvioimme rahoitettavaksi soveltuvia kokeiluja. Tällöin painotetaan kokeilun ainutlaatuisuutta ja uutuusarvoa, kokeilussa mukana olevien toimijoiden sitoutumista sekä kokeilun resursointia suhteessa ratkaistavaan haasteeseen.

Lisäksi tiimien valinnassa huomioidaan, että kokeilujen kokonaisuus sekä osallistujat edustavat mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti kaikkia haussa mainittuja web 3.0:n sovellusalueita.

Sitra tekee ratkaisun valittavista hakijoista ja rahoitettavista kokeiluista. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valintojen jälkeen kokeiluille laaditaan rahoitussopimukset. Tarvittaessa suunnitelmia tarkennetaan Sitran asiantuntijoiden kanssa. Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä kokeilulle kokeilusuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella.

Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että valitun tiimin rahoituksenhakijana toimiva organisaatio allekirjoittaa rahoitussopimuksen Sitran kanssa. Hakemuksessa ilmoitetun tiimin tulee sitoutua yhteisiin työskentelyjaksoihin ja kokeilun toteuttamiseen ohjelman aikajaksolle 29.8.–12.12.2023.

Rahoituksen määrä

Koko ohjelman kokeilurahoitus on enintään 80 000 euroa. Ohjelmaan haetaan yhteensä 6–9 tiimiä, joista kunkin on esitettävä realistinen rahoitus- ja aikataulusuunnitelma osana kokeilusuunnitelmaa.

Yhden tiimin rahoitusosuus voi olla maksimissaan 15 000 euroa. Jos tiimi ei tarvitse lainkaan Sitran rahoitusta kokeilun toteuttamiseen, erillistä kustannusarviota ei tarvitse esittää.

Myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä.

Sitra ei korvaa hakijalle hakukuluja, eikä rahoitukseen liittyviä muita kuluja.

Miten haen mukaan?

  1. Lue huolellisesti rahoitushaun ohjeet tältä sivuilta sekä tutustu liitteisiin. Täytä hakulomake. Liitä lomakkeeseen kokeilusuunnitelma (2–4 A4-sivua) ja täytetty kustannusarviolomake.
  2. Lisätietoja hausta voi kysellä puhelimitse tai sähköpostitse yhteyshenkilöiltä. Päivitämme tulleet kysymykset ja vastaukset hakusivuille, jotta kaikki hakijat saavat saman tiedon.
  3. Sitra valitsee ohjelmaan osallistujat arviolta 9.6.2023 mennessä. Ohjelmaan valittavat hakijat tekevät tarkennetun kokeilusuunnitelman, jonka pohjalta tehdään rahoituspäätökset ja rahoitussopimukset Sitran ja hakijan välillä.

Hakijat, joita ei valita ohjelmaan, saavat kutsun laajempaan web 3.0 -verkostoon seuraamaan kokeilujen etenemistä.

Aikataulut

10.–31.5.

Haku Sitra Labiin on auki

Haku päättyy 31.5. klo 16


7/23

Sitra Labin tiimit valittu ja rahoitussopimukset laadittu

Arvioitu aikataulu
29.8.

Sitra Lab alkaa

9/23

Ekskursio ulkomaille

10/23

Lähipäivä /Teams

8.11.

Lähipäivä /Teams

12.12.

Sitra Lab päättyy

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Ota yhteyttä

Jäikö jokin askarruttamaan?

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous
Jaakko Porokuokka
ihmiset
Jaakko Porokuokka
Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?