uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Näistä web 3.0 -kokeiluista innostuimme: virtuaalista kulttuuria, urheilua ja kestävää ruoan kulutusta

Sitra Lab -ohjelmaan on nyt valittu tiimit, jotka ryhtyvät soveltamaan lohkoketjuihin perustuvan verkon, eli web 3.0:n, mahdollisuuksia. Kokeilut käynnistyvät elokuussa 2023.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Toukokuussa päättyneessä Sitran rahoitushaussa etsittiin osallistujia, joilla olisi ideoita ja toimintaedellytyksiä vauhdittaa lohkoketjuihin ja hajautettuun dataan perustuvaa verkkoa, eli web 3.0:aa, kestävään suuntaan.

Mukaan Sitra Lab -ohjelmaan haki 29 tiimiä, joista seitsemän valittiin kokeilemaan web 3.0:n Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0 mahdollisuuksia.

Osallistuvat tiimit kehittävät web 3.0:aa niin urheilun ja kulttuurin, kestävän ruoantuotannon kuin terveydenkin alueilla.

Kypsyessään kokeilut voivat luvata paljon myös tavallisille kuluttajille.

Miltä tuntuisi omaisena seurata syöpään sairastuneen hoitopolkua, tehdä kestävämpiä ruokavalintoja tai osallistua maailmanluokan tanssiesitykseen kotisohvalta?

Kovatasoinen ja monipuolinen web 3.0-osaajien joukko

Web 3.0 -hankekokonaisuudesta Sitrassa vastaavan Helena Mustikaisen mukaan uuden teknologian hyödyntämiseen liittyviä kokeiluja tarvitaan, jotta hajautettua verkkoa ja sen käyttömahdollisuuksia voidaan ymmärtää, laajentaa ja kehittää.

”Hakuun osallistuneet kokeilut olivat kovatasoisia, ja niissä näkyi hajautetun verkon sovellusalueiden koko kirjo. Kuten toivoimme, hakijat edustivat niin julkisia organisaatioita kuin yrityksiäkin”, hän kertoo.

Kokeilut ja kokeilukulttuurin edistäminen ovat tärkeä osa Sitran työtä. Sitra haluaa kokeilujen avulla myös vahvistaa suomalaista web 3.0 Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0 -toimijoiden verkostoa sekä luoda edellytyksiä sille, että hajautetun verkon kehitys kulkee reiluun suuntaan.

Rahoitamme web 3.0 -kokeiluja 105 000 eurolla, josta yhden tiimin rahoitusosuus on enintään 15 000 euroa.

Sitra Lab on ohjelma kokeiluista innostuville tiimeille, jotka haluavat muuttaa ja uudistaa yhteiskuntaa.

”Innovatiiviset kokeilut ja yhdessä oppiminen ovat Sitra Labin ydintä. On upeaa päästä kiihdyttämään suomalaista web 3.0 -toimintakenttää ja sparraamaan tulevaisuuden edelläkävijöitä”, toteaa Sitra Labin vetäjä Kirsi Hanhisalo.

Ohjelma käynnistyy 29.8.

Mukaan valitut kokeilut

Palvelu digitaalisille mitaleille ja palkinnoille

Kokeilussa luodaan digitaalinen ympäristö urheilupalkinnoille ja -tunnustuksille. NFT:iden Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT eli digitaalisten hallintatodistusten, ja muiden web 3.0-teknologioiden avulla urheilutunnustukset voidaan liittää esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin. Kokeilun kohderyhmiä ovat etenkin nuoret kuluttajat, joiden teknologioiden käytöstä saadaan samalla lisätietoa. Toteuttajina ovat NonFunAgency Oy yhteistyökumppaninaan Suomen Koripalloliitto.

Suomen DAO-Akatemia

Kokeilussa Suomeen luodaan DAO-Akatemia, jossa opitaan DAO:ista Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO eli hajautetuista, itsenäisistä organisaatioista. Siinä kerätään yhteen kiinnostuneita toimijoita ja luodaan heille DAO yhteisten tarpeiden pohjalta. Kokeilusta voivat hyötyä monet suomalaiset organisaatiot median, kulttuurin ja digitalisaation kentällä. Kokeilusta vastaa Adventure Club Helsinki Oy toteuttajanaan Transparent Eyeball Oy. Kumppaneina ovat Helsinki XRCenter, Kansallisgalleria ja muut Metaversumi-klusterin toimijat.

DAO-malli syöpäpotilaiden tukipalvelussa

Kokeilussa luodaan toimintaidea ja hallintomalli syöpäpotilaita tukevalle DAO-periaatteella toimivalle digitaaliselle alustalle. Kohderyhmiä ovat syöpäpotilaiden lisäksi potilaiden omaiset sekä palveluja tuottavat järjestöt sekä yritykset. Kokeilussa tehdään prototyyppi ja testataan uutta potilastukipalvelua eri sidosryhmien ja palvelupolkujen näkökulmasta. Kokeilusta vastaavat Mesensei Oy, Suomen Syöpäpotilaat ry, Eteläinen Syöpäkeskus ja Aalto-yliopisto.

Virtual Finland FVS Metaversumi – ”Löydä ja tutustu Suomen kiinnostaviin kohteisiin”

Kokeilussa luodaan 3 D -teknologiaan perustuva Suomen kartta, jonka käyttäjä voi tutustua virtuaalisesti lähellä ja kaukana oleviin kulttuuri- ja matkailukohteisiin kotisohvalta. Jokainen nähtävyys, rakennus tai luontokohde on oma metaversuminsa, joissa voidaan kommunikoida toisten kanssa avatar-hahmojen avulla sekä saada kiinnostavaa tietoa kohteesta. Kokeilusta vastaa oululainen Finpeda Oy yhteiskumppaninaan BusinessOulu.

Esittävän taiteen tuottaminen ja jakelu virtuaaliympäristössä

Virtuaaliset esitykset tuovat kulttuurikokemuksen yleisöille, jotka eivät reaalimaailmassa pääse osallistumaan esityksiin. Kokeilussa tuotetaan esittävää taidetta virtuaaliympäristöön ja tutkitaan sen jakelua. Kokeilussa voidaan rakentaa taiteellisia kokonaisuuksia Kansallisoopperan oman alustan päälle, jota kehitetään kokeilussa. Kokeilusta vastaa Suomen Kansallisooppera ja -baletti.

Food Futures Carbon Net Zero (Tulevaisuuden hiilineutraali ruoka)

Kokeilussa kehitetään ja testataan älypuhelinsovellusta, jossa dataa jakamalla käyttäjä voi saavuttaa kestävämmän kulutuksen tavoitteet. Sovellus auttaa käyttäjiä omaksumaan ns. 1,5-asteen elämäntavan. Food Futures -sovellus hyödyntää jaettuja digitaalisia hallintatodistuksia, sNFT:itä, osallistavalla tavalla. Sovellus tuottaa ja jakaa dataa aterioiden kestävyydestä sekä käyttäjien henkilökohtaisesta kulutuksesta ja tavoitteiden onnistumisesta. Kokeilusta vastaa Helsingin yliopisto kumppaneinaan TX Tomorrow Explored ja UniCafe.

Luovan alan web 3 -työkalut

Kokeilussa pyritään rakentamaan helppokäyttöiset työkalut, joiden avulla voidaan tallentaa mediaa lohkoketjuun sekä luoda tästä mediasta NFT-tokeneita. Rakennetut työkalut on tarkoitus tuoda avoimesti käyttöön kaikille luovan alan toimijoille. Kokeiluista vastaa Kansallisgalleria.

Kiinnostaako web 3.0?

Sitra on aiemmin tänä vuonna julkaissut web 3.0:aa koskevan lainsäädäntöselvityksen sekä tuottanut artikkelisarjan, joka tarkastelee hajautettua verkkoa taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Artikkelit kootaan yhteen web 3.0 -kestävyysmuistioon, joka julkaistaan Miten kestävää maailmaa web 3.0 rakentaa? – tapahtumassa 29.8. Olet tervetullut mukaan.

Mistä on kyse?