nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

WCEF tar nu emot anmälningar om sidoevenemang för år 2021

Vi tar nu emot anmälningar om att arrangera WCEF-sidoevenemang år 2021. Nya sidoevenemang kommer att offentliggöras varje månad.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sidoevenemangen på WCEF är en del av World Circular Economy Forum-konceptet. Arrangörerna av dessa sidoevenemang har möjlighet att presentera sina lösningar för en cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi Ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer saker, utan konsumtionen bygger på att använda tjänster: dela, hyra och återvinna istället för att äga. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. Öppna termsidan Cirkulär ekonomi och nå en internationell publik. De får också möjlighet att lyfta fram sitt arbete till stöd för utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

I och med COVID-19-pandemin har evenemang online blivit det nya normala, vilket möjliggör deltagande från hela världen. Alla årliga WCEF och WCEF+-evenemang kommer att vara tillgängliga för deltagande online. Dessutom kan ett antal utvalda evenemang genomföras online eller fysiskt som sidoevenemang till WCEF.

Tidigare arrangerades sidoevenemang i nära anslutning till den årliga WCEF-konferensen. I år lät vi WCEFonline-sidoevenemang arrangeras från september till december 2020, vilket resulterade i rekordmånga 86 sidoevenemang. Med anledning av detta uppmuntrande engagemang har vi bestämt oss för att tillåta kontinuerliga ansökningar om att arrangera sidoevenemang.

Från januari 2021 och framåt kan WCEF-sidoevenemang arrangeras när som helst, förutom de dagar då det årliga huvudevenemanget och WCEF+-evenemang äger rum. Sidoevenemang kan vara virtuella eller lokala, beroende på eventuella begränsningar på grund av covid-19-situationen.

Språket som används kommer för de flesta sidoevenemang att vara engelska, vilket möjliggör deltagande från hela världen. Vissa sidoevenemang kan också arrangeras på andra språk för att stärka den lokala gemenskapen för cirkulär ekonomi.

De ämnen som tas upp på WCEF-sidoevenemang kan vara specifika ämnen kopplade till cirkulär ekonomi och de globala målen för hållbar utveckling, som inkludering eller naturresurser. Inför WCEF2021 i Toronto, Kanada, kan sidoevenemangens ämnen också kopplas till de ämnen som andra WCEF-evenemang tar upp, till exempel en omstart av ekonomin med cirkulära lösningar som i WCEFonline, klimatet som i WCEF+Climate i Nederländerna, eller WCEF2021 i Kanada.

Alla WCEF-sidoevenemang är fristående evenemang och kan arrangeras av en eller flera värdar. Arrangörerna för varje enskilt sidoevenemang ansvarar för alla praktiska frågor och kostnader kopplade till arrangemanget, inklusive plattformen och verktygen för ett virtuellt evenemang, eventuella arenor, program, inbjudningar, registrering, marknadsföring och kommunikation. Sitra ansvarar inte för praktiska frågor eller kostnader.

Som initiativtagare till WCEF-konceptet kommer Sitra att marknadsföra sidoevenemang på WCEF-projektets webbplats, i WCEF-nyhetsbrev och på sociala medier, baserat på den information sidoevenemangets arrangörer har skickat in i ansökningsformuläret.

Om du är intresserad av att arrangera ett WCEF-sidoevenemang ska du skicka in din ansökan till contactus.wcef@sitra.fi med detta formulär. De första godkännandena för nästa års WCEF-sidoevenemang kommer att göras 15 december, och nya sidoevenemang kommer att läggas till varje månad.

För mer information om WCEF-sidoevenemang, kontakta Kirsi Pönni på kirsi.ponni@sitra.fi.

Kontakta oss

Vad handlar det om?