nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

WCEF tar nu emot anmälningar om sidoevenemang för år 2022

Vi tar nu emot anmälningar om att arrangera WCEF-sidoevenemang år 2022. Nya sidoevenemang kommer att offentliggöras varje månad, med början i december 2021.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sidoevenemangen på WCEF är en del av World Circular Economy Forum-konceptet. Arrangörerna av dessa sidoevenemang har möjlighet att presentera sina lösningar för en cirkulär ekonomi och nå en internationell publik. De får också möjlighet att lyfta fram sitt arbete till stöd för utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

I och med covid-19-pandemin har evenemang online blivit det nya normala, vilket möjliggör deltagande från hela världen. Därför kommer alla årliga WCEF och WCEF+-evenemang även vara tillgängliga för deltagande online. Dessutom kan ett antal utvalda evenemang genomföras online eller fysiskt som sidoevenemang till WCEF.

WCEF-sidoevenemang har anordnats sedan det allra första World Circular Economy Forum hölls i Helsingfors 2017. Sidoevenemangen arrangerades först i nära anslutning till den årliga WCEF-konferensen. Sedan 2020 har WCEF-konceptet uppdaterats och utvalda ytterligare evenemang har hållits mellan de årliga WCEF-konferenserna. Under 2021 har hittills redan fler än 100 WCEF sidoevenemang arrangerats.

När, var, hur?

WCEF-sidoevenemang kan arrangeras när som helst, förutom de dagar då det årliga huvudevenemanget och WCEF+-evenemang äger rum. Plats och tidpunkt för den årliga WCEF2022-konferensen kommer att tillkännages senare, men troligen kommer den att äga rum under årets andra halva.

Sidoevenemang kan vara virtuella eller lokala, beroende på eventuella begränsningar på grund av covid-19-situationen.

Språket som används för de flesta sidoevenemang kommer att vara engelska, vilket möjliggör deltagande från hela världen. Vissa sidoevenemang kan också arrangeras på andra språk för att stärka den lokala gemenskapen inom cirkulär ekonomi.

De ämnen som tas upp på WCEF-sidoevenemang kan vara specifika ämnen kopplade till cirkulär ekonomi och de globala målen för hållbar utveckling, som inkludering eller naturresurser. Inför WCEF2022 kan sidoevenemangen också kopplas till de teman som andra WCEF-evenemang tar upp.

Alla WCEF-sidoevenemang är fristående evenemang och kan arrangeras av en eller flera värdar. Arrangörerna för varje enskilt sidoevenemang ansvarar för alla praktiska frågor och kostnader kopplade till arrangemanget, inklusive plattformen och verktygen för ett virtuellt evenemang, eventuella arenor, program, inbjudningar, registrering, marknadsföring och kommunikation. Sitra ansvarar inte för praktiska frågor eller kostnader.

Som initiativtagare till WCEF-konceptet kommer Sitra att marknadsföra sidoevenemang på WCEF-projektets webbplats, på en särskild sida för 2022 WCEF-sidoevenemang, i WCEF-nyhetsbrev och på sociala medier, baserat på den information sidoevenemangets arrangörer har skickat in i ansökningsformuläret.

Om du är intresserad av att arrangera ett WCEF-sidoevenemang ska du fylla i din ansökan genom detta formulär. De första godkännandena för nästa års WCEF-sidoevenemang kommer att ske 15 december 2021, och nya sidoevenemang kommer att läggas till varje månad på sidan för 2022 WCEF-sidoevenemang.

För mer information om WCEF-sidoevenemang, kontakta Kirsi Pönni på kirsi.ponni@sitra.fi.

Vad handlar det om?