personer

Katri Vataja

Direktör, Förutsägelse och strategi, Sitra

Vem?

Katri ansvarar för konsekvensbedömning och facilitering av strategiprocesser. Hon säkerställer att man genom konsekvensbedömningar får förstklassig information som stöd för den strategiska ledningen, utvecklingen av verksamheten och främjandet av en hållbar välfärd.

Vad?

Katri har ungefär 15 års erfarenhet av att utveckla arbetsgemenskaper och organisationer, strategiarbete samt forskning och utvärdering. Hon är utbildad sociolog och har disputerat i förvaltningsvetenskaper om temat utvecklingsarbete och utvärdering.

Kontakta Katri om du har frågor om konsekvensbedömning, strategier och organisationsutveckling.

Va?

På fritiden sysslar Katri helst med motion och friluftsliv tillsammans med familj och vänner. Det är lätt att locka henne med på olika jippon, i synnerhet sådana som handlar om motion, kultur eller god mat i trevligt sällskap!

Katri anser att vi för att klara oss i framtidens arbetsliv behöver mer av förutsättningslösa gemensamma aktiviteter och en kultur som uppmuntrar till inlärning.