PSLifestyle

PSLifestyle är ett projekt som ingår i EU:s gröna giv där man skapar ett inspirerande verktyg för europeiska medborgare för att bygga upp ett hållbart liv. Inom projektet skapas en webbtjänst för åtta olika länder som går att skräddarsy lokalt.

VAD HANDLAR DET OM?

PSLifestyle är ett projekt som ingår i EU:s gröna giv där man skapar ett inspirerande verktyg för europeiska medborgare för att bygga upp ett hållbart liv. Inom projektet som inleddes hösten 2021 skapas en webbtjänst för åtta olika länder som går att skräddarsy lokalt. Med hjälp av webbtjänsten kan människor hitta sitt eget sätt att leva ett gott liv inom gränserna för 1,5 graders uppvärmning och göra upp en egen plan för att förverkliga detta.

Projektets teknologiska lösning grundar sig på de metoder för en hållbar vardag som Sitra utvecklat i Finland. Målet är att möjliggöra analys och uppföljning av de förbruknings- och utsläppsdata som medborgarna själva producerar, så att både företag och beslutsfattare kan få aktuell information om medborgarnas mål och motiv för en hållbar vardag samt om förändringar i beteendet.

Vad har vi gjort?

Sitra har tillsammans med 16 internationella partner valts ut för att utveckla metoder för att aktivera medborgarna att bekämpa klimatförändringen. PSLifestyle aktiverar och stöder medborgarna att bygga upp en bra och hållbar vardag. Projektet grundar sig på samarbete med medborgare, organisationer och företag inom Sitras projekt En hållbar vardag.

Sitras livsstilstest har redan gjorts över 1,2 miljoner gånger och tusentals finländare har gjort upp en egen plan för att minska koldioxidavtrycket. Vi har utrett hur hållbart finländarna agerar och hurdana känslor klimatförändringen väcker. Dessutom har vi samlat information om vardagens miljökonsekvenser så att den är lättillgänglig och ordnat utvecklingsprogram för företag och organisationer.

Vad är på gång?

Inom projektet PSLifestyle ansvarar Sitra för att leda projektet och koordinera pilotprojekt som genomförs i olika länder. Projektet finansieras av EU:s program Horizon2020, som stöder innovationer som siktar på effektiva lösningar.

Horizon2020 är en del av EU:s gröna giv (Green Deal), vars mål är att styra EU mot klimatneutralitet före 2050 och stärka EU:s ledande ställning globalt när det kommer till klimatåtgärder genom att lägga grunden för hållbar och rättvis tillväxt. I finansieringsansökan sökte man efter lösningar som ger medborgarna möjlighet att vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen genom sina egna val, hållbar utveckling och genom att främja miljöskydd med hjälp av utbildning och ny information som medborgarna själva producerar.

Samarbetsprojektet inleddes hösten 2021 och fortsätter till våren 2025.

Vem är med?

Ett antal europeiska organisationer som arbetar med medborgare deltar.

EU logo

 

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 inom ramen för bidragsavtal nr 101037342..

KONTAKTA OSS

personer
Markus Terho
Projektledare, Natur och vardag & PSLifestyle
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Emma Hietaniemi
personer
Dushyant Manchandia
Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Saara Rimon
Ledande Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Ramona Pulli

Vad handlar det om?