Siilonmurtajat-försöken

Sitra hjälper den offentliga förvaltningen att utveckla förvaltningsövergripande försök. Vi utmanar alla anställda vid ministerier och ämbetsverk att komma med idéer.  De bästa idéerna omvandlas till försök – och det vi lär oss blir tillgängligt för alla.

Vad handlar det om?

Komplexa fenomen och snabba förändringar förutsätter ett allt mer övergripande grepp inom förvaltning. Det traditionella sättet att lösa samhällsrelaterade problem är att dela upp dem i delar och granska dem från ett enskilt förvaltningsområdes synvinkel. Den här modellen fungerar inte i alla situationer längre.

Kunskap av betydelse för samhällets utveckling uppstår främst vid gränserna mellan olika organisationer. Siilonmurtajat-försöken (Silokrossare) stöder den här typen av möten. Försöken stöder också förvaltningsövergripande utveckling och ledarskap – oberoende av om det är frågan om ett fenomen eller servicekedjor. Samtidigt skapar vi en grund för sådan verksamhet inom offentlig förvaltning, som gör det enklare att reagera snabbt och koordinerat på olika samhällsrelaterade utmaningar. Experimentell utveckling är en inlärningsprocess: under resans gång testas vad som fungerar och vad som inte gör det. De bästa förfarandena och lärdomarna delas så att alla kan dra nytta av dem.

Vad gör vi?

Vi ordnar ansökningsomgången Siilonmurtajat som är riktad till alla ministerier och ämbetsverk under dem. På basis av de förslag vi får in utvecklar vi försök som främjar förvaltningsövergripande förfaringssätt, serviceprocesser och ett framtidsorienterat ledarskap. Under 2018 utformar, genomför och utvärderar vi försöken i samarbete med ministerierna och ämbetsverken.

Vad är på gång?

Ansökningsomgången Siilonmurtajat  stängdes 31.1.2018. Vi fick 50 idéer till försök. Tack för alla! I Februari väljer vi idéer som lämpar sig för Siilonmurtajat försök.

Hur kan man gå med?

Mera information om idéer hittar du här.

Kontakta oss!

Milma Arola
personer
Milma Arola
Ledande Expert, Kompetenses tid

Vad handlar det om?