Siilonmurtajat-kokeilut

Autamme julkishallintoa kehittämään poikkihallinnollisia kokeiluja. Hanke on päättynyt.

Mistä on kyse?

Monimutkaiset ilmiöt ja nopeat muutokset edellyttävät hallinnolta yhä kokonaisvaltaisempaa otetta. Perinteinen tapa ratkoa yhteiskunnallisia haasteita on pilkkoa ne osiin ja tarkastella niitä yksittäisen hallinnonalan näkökulmasta. Tämä malli ei enää toimi kaikissa tilanteissa.

Yhteiskunnan kehityksen kannalta merkityksellistä tietoa syntyy etenkin eri organisaatioiden rajapinnoilla. Siilonmurtajat-kokeilut tukevat tällaista törmäytystä sekä poikkihallinnollista kehittämistä ja johtamista – olipa kyse ilmiöistä tai palveluketjuista. Samalla luomme pohjaa sellaiselle toiminnalle, joka auttaa reagoimaan ripeästi ja koordinoidusti erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kokeileva kehittäminen on oppimisprosessi: matkan varrella testataan, mikä toimii ja mikä ei. Parhaat käytännöt ja opit jaetaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Mitä teemme?

Järjestämme ministeriöille ja niiden alaisille virastoille suunnatun Siilonmurtajat-kokeiluhaun. Saatujen ehdotusten pohjalta kehitämme kokeiluja, jotka edistävät poikkihallinnollisia toimintatapoja, palveluprosesseja ja tulevaisuussuuntautunutta johtamista. Muotoilemme, toteutamme ja arvioimme kokeilut yhteistyössä ministeriöiden ja virastojen kanssa vuoden 2018 aikan

Missä mennään?

Siilonmurtajat-kokeiluhaku  päättyi 31.1.2018. Saimme yhteensä 50 kokeiluehdotusta. Kiitokset kaikille ehdotukset lähettäneille ja niitä kommentoineille! Valitsimme hankkeeseen mukaan neljä kokeilua. Tutustu niihin täällä. 

 

Ajankohtaista

Tässä mennään!

Ota yhteyttä!

Kysy tai kommentoi!

Mistä on kyse?