Siilonmurtajat-kokeilut

Autamme julkishallintoa kehittämään poikkihallinnollisia kokeiluja: Haastamme kaikki ministeriöiden ja virastojen työntekijät kokeilujen ideointiin mukaan. Parhaat ehdotukset muokataan kokeiluiksi – ja opit niistä jaetaan kaikkien höydyksi.

Mistä on kyse?

Monimutkaiset ilmiöt ja nopeat muutokset edellyttävät hallinnolta yhä kokonaisvaltaisempaa otetta. Perinteinen tapa ratkoa yhteiskunnallisia haasteita on pilkkoa ne osiin ja tarkastella niitä yksittäisen hallinnonalan näkökulmasta. Tämä malli ei enää toimi kaikissa tilanteissa.

Yhteiskunnan kehityksen kannalta merkityksellistä tietoa syntyy etenkin eri organisaatioiden rajapinnoilla. Siilonmurtajat-kokeilut tukevat tällaista törmäytystä sekä poikkihallinnollista kehittämistä ja johtamista – olipa kyse ilmiöistä tai palveluketjuista. Samalla luomme pohjaa sellaiselle toiminnalle, joka auttaa reagoimaan ripeästi ja koordinoidusti erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kokeileva kehittäminen on oppimisprosessi: matkan varrella testataan, mikä toimii ja mikä ei. Parhaat käytännöt ja opit jaetaan kaikkien hyödynnettäväksi.

Mitä teemme?

Järjestämme ministeriöille ja niiden alaisille virastoille suunnatun Siilonmurtajat-kokeiluhaun. Saatujen ehdotusten pohjalta kehitämme kokeiluja, jotka edistävät poikkihallinnollisia toimintatapoja, palveluprosesseja ja tulevaisuussuuntautunutta johtamista. Muotoilemme, toteutamme ja arvioimme kokeilut yhteistyössä ministeriöiden ja virastojen kanssa vuoden 2018 aikana.

Missä mennään?

Siilonmurtajat-kokeiluhaku on auki 15.11.2017–31.1.2018. Kutsumme kaikki ministeriöiden ja virastojen työntekijät ideoimaan ja ehdottamaan poikkihallinnollisia kokeiluja.

Miten mukaan?

Onko sinulla tai tiimilläsi ideoita uudenlaisesta yhteistyöstä tai yhdessä tekemisestä valtionhallinnossa? Onko pöydälläsi projekteja tai kehitysideoita, joiden toteutuksessa sinua auttaisi kokeileva ja palvelulähtöinen ote? Miten hallinnollisista siiloista päästään tarvittaessa eroon?

Ehdotus voi liittyä palvelun tuottamiseen tai kehittämiseen, uudenlaiseen yhteistyöhön tai poikkihallinnolliseen johtamiseen. Se voi olla osa isompaa yhteiskunnallista ongelmaa tai se voi liittyä päivänpolttavaan, pieneen kysymykseen, jonka hoitamiseen tarvitset verkostoja, yhteistyötä ja kokeilevaa otetta. Ehdotus voi liittyä myös jo meneillään olevaan hankkeeseen.

Ehdotuksen ei tarvitse olla valmis ratkaisu, vaan idean voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä.

Lisätietoja ja ohjeet ideoiden lähettämiseen sekä muiden lähettämien ehdotusten peukuttamiseen ja kommentointiin löytyvät täältä.

Ajankohtaista

Tässä mennään!

Ota yhteyttä!

Kysy tai kommentoi!

Mistä on kyse?