archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideoi poikkihallinnollinen kokeilu!

Julkaistu

Kokeiluhaku päättyi 31.1.2018. Saimme yhteensä 50 kokeiluehdotusta. Kiitokset kaikille ehdotukset lähettäneille ja niitä kommentoineille! Valitsemme helmikuun aikana Siilonmurtajat-hankkeeseen mukaan otettavat kokeilut. Lisätietoja jätetyistä ideoista ja ohjeet niiden peukuttamiseen ja kommentointiin löytyvät täältä.

Onko pöydälläsi projekteja tai kehitysideoita, joiden toteutuksessa sinua auttaisi kokeileva ja palvelulähtöinen ote? Onko sinulla tai tiimilläsi ideoita uudenlaisesta yhteistyöstä tai yhdessä tekemisestä valtionhallinnossa? Miten hallinnolliset siilot murretaan tarvittaessa?

Sitra järjestää ministeriöille ja niiden alaisille virastoille suunnatun Siilonmurtajat -kokeiluhaun. Saatujen ehdotusten pohjalta kehitämme yhteistyössä muutaman käytännön kokeilun. Etsimme sellaisia ideoita, jotka edistävät poikkihallinnollisia toimintatapoja, palveluprosesseja ja tulevaisuusorientointunutta johtamista.

Kokeilujen avulla keräämme kokemuksia ja oppeja poikkihallinnollisesta, kokeilevasta kehittämisestä ja valtionhallintoon sopivista menettelytavoista. Opit jaetaan matkan varrella avoimesti eli ne tulevat kaikkien hyödyksi. Ehdotuksia kokeiluiksi voivat tehdä kaikki työntekijät ministeriöissä ja niiden hallinnonalojen virastoissa.

Millaisia ideoita etsimme?

 • Ehdotus voi liittyä palvelun tuottamiseen tai kehittämiseen, uudenlaiseen yhteistyöhön tai poikkihallinnolliseen johtamiseen.  Se voi olla osa isompaa yhteiskunnallista ongelmaa, jonka ratkomiseen tarvitaan ilmiöpohjaista lähestymistapaa. Tai se voi liittyä päivänpolttavaan, pieneen kysymykseen, jonka hoitamiseen tarvitset verkostoja, yhteistyötä ja kokeilevaa otetta. Ehdotus voi liittyä myös jo meneillään olevaan hankkeeseen.
 • Ehdotuksen ei tarvitse olla valmis ratkaisu, vaan voit ilmoittaa oman ideasi matalalla kynnyksellä ilman, että sitä on käsitelty taustaorganisaatiossasi. Pienikin on kaunista, ja ajatuksenaihiosta voi yhdessä syntyä jotakin suurta.

Mitä hyötyä osallistumisesta on?

 • Voit saada ideasi tai oman työsi kannalta merkittävän asian liikahtamaan käytännön kokeiluksi.
 • Sitra auttaa tarvittavien tahojen yhteen tuomisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Lisäksi tarjoamme ammattimaista tukea kokeilujen muotoiluun, toteutukseen ja arviointiin sekä oppien hyödyntämiseen.
 • Saat tukea päivänpolttaviin ja jo käsillä oleviin muutoksiin, jotka vaativat poikkihallinnollista ratkaisemista ja konkreettista tekemistä.
 • Sinulla ja organisaatiollasi on mahdollisuus olla kokeilevan kehittämisen etujoukoissa ja auttaa myös muita uudistamaan toimintatapojaan. Kaikki kokeilusta saatava oppi tulee avoimesti ministeriöiden ja virastojen hyödynnettäväksi.

Käytännön ohjeet

 • Lataa tämä lomake koneellesi ja täytä se.
 • Kirjaudu omalla nimelläsi Viima-palveluun. Voit luoda itsellesi tunnukset tai kirjautua facebook-, google- tai office365-tunnuksillasi. Huom. Ei nimimerkkejä!
 • Lisää uusi idea ja anna sille kuvaava nimi.
 • Kirjoita idea lyhyesti auki ja liitä sen oheen täyttämäsi lomake.

Lähetä vain sellaisia ehdotuksia, jotka liittyvät tavalla tai toisella omaan taustaorganisaatioosi. Älä siis ideoi toisille organisaatioille.

Viima-palvelussa voit käydä myös katsomassa ja kommentoimassa muiden ideoita. Aktiivisten ideoijien ja kommentoijien keskuudesta valitaan aina Kuukauden siilonmurtaja.

Ehdotukset ovat julkisia

Kaikki ehdotukset julkaistaan avoimesti verkossa. Ne ovat kaikkien saatavilla, kommentoitavissa ja hyödynnettävissä. Sitra työstää, yhdistelee ja jatkojalostaa ehdotuksia. Sitralla on myös oikeus poistaa aihepiiriin kuulumattomat ja asiattomat kommentit.

Ehdotusten jättäjät vastaavat siitä, että idea ja sen esitys eivät riko kolmannen osapuolen oikeuksia ja että Sitra voi käyttää ideaa edellä mainitulla tavalla. Sitralle jää muodostuvista kokeiluista mahdollisesti syntyvät IPR-oikeudet, jotta menetelmät ja opit olisivat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä yhteiskunnassa.

Mitä ehdotuksille tapahtuu?

 • Sitä mukaa kun ehdotuksia tulee, yhdistelemme ja jatkokehitämme ideoita yhdessä ehdotuksen antaneiden sekä muiden ehdotukseen liittyvien tahojen kanssa.
 • Ehdotuksista tai niiden yhdistelmistä muodostetaan muutama käytännön kokeilu.
 • Valinnassa painotamme ideoita, joissa asioita ja ilmiöitä tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.  Valintaan vaikuttavat myös kokeilun palvelu- ja kansalaislähtöisyys, toteutuskelpoisuus ja potentiaalinen vaikuttavuus.
 • Muotoilemme, toteutamme ja arvioimme kokeilut yhteistyössä ministeriöiden ja virastojen kanssa vuoden 2018 aikana.
 • Tarjoamme tukea kokeilun eri vaiheissa.
 • Pyrimme toteuttamaan kokeilut siten, että niiden toteutus sitoo mukana olevilta mahdollisimman vähän työaikaa. Jotta varmistamme kokeilun onnistumisen, käytännön toteutukseen kuluvan ajan lisäksi tarvitaan muutamia yhteisiä työpajoja ja tapaamisia.

 

Mistä on kyse?