Bärbara smarta enheter – enkätundersökning

Sitra utredde användningen av smarta enheter som utvecklats för självmätning och människors attityder till de data som dessa producerar och utnyttjande av dem i fyra europeiska länder.

Författarna

Katja von Alfthan och Jaakko Hyry

Publicerad

Kantar TNS Oy genomförde en enkät om bärbara smarta enheter (Puettavat älylaitteet) i juni–juli 2020 i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Finland. Enkäten hade sammanlagt över 4 000 respondenter, dvs. 1 000 personer från varje land.

Hela forskningsmaterialet Measuring well-being – Citizen Survey är tillgängligt på engelska ovan. Forskningsmaterialet är också tillgängligt på finska: Hyvinvointimittaaminen – kansalaiskysely.

Nedan finns en sammanställning av resultaten och nyheten.

Nyheten: Blir Finland 2020-talets rättvisa Silicon Valley? – Intresset för hälsodata och coronaappen får finländarna att skilja sig från mängden

En sammanställning av resultaten: Välbefinnandemätningar erbjuder möjligheter till innovativa tjänster

Resultaten av enkäten som rådata (på engelska):

 

Kontakta oss
 
Mira Nupponen

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Measuring wellbeing citizen survey: Finland , Germany , the Netherlands and France

Undertitel

Total 2020 report

Författarna

Katja von Alfthan och Jaakko Hyry

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

152 s.

Läs mer om ämnet

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?