publikationer

Bärbara smarta enheter – enkätundersökning

Sitra utredde användningen av smarta enheter som utvecklats för självmätning och människors attityder till de data som dessa producerar och utnyttjande av dem i fyra europeiska länder.

Författarna

Katja von Alfthan och Jaakko Hyry

Publicerad

Kantar TNS Oy genomförde en enkät om bärbara smarta enheter (Puettavat älylaitteet) i juni–juli 2020 i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Finland. Enkäten hade sammanlagt över 4 000 respondenter, dvs. 1 000 personer från varje land.

Hela forskningsmaterialet Measuring well-being – Citizen Survey är tillgängligt på engelska ovan. Forskningsmaterialet är också tillgängligt på finska: Hyvinvointimittaaminen – kansalaiskysely.

Nedan finns en sammanställning av resultaten och nyheten.

Nyheten: Blir Finland 2020-talets rättvisa Silicon Valley? – Intresset för hälsodata och coronaappen får finländarna att skilja sig från mängden

En sammanställning av resultaten: Välbefinnandemätningar erbjuder möjligheter till innovativa tjänster

Resultaten av enkäten som rådata (på engelska):

 

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Measuring wellbeing citizen survey: Finland , Germany , the Netherlands and France

Undertitel

Total 2020 report

Författarna

Katja von Alfthan och Jaakko Hyry

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Sidantal

152 s.

Vad handlar det om?