publikationer

Finlands vision på tillväxt och konkurrenskraft inom hälso- och sjukvården 2030 (sammanfattning)

Vision skapar en ny framtidsbild för tillväxten och konkurrenskraften inom hälso- och sjukvården. År 2030 kommer vår hälso- och sjukvård att vara verkligt förebyggande och individuell, och samtidigt hålls kostnaderna under kontroll. Reformen av hälso- och sjukvården skapar nytt kunnande och Finland är ett av de mest intressanta internationella centrumen för utveckling av hälso- och sjukvården. Industrin växer kraftigt. Det krävs en rad åtgärder för att genomföra visionen.

Författarna

Petri Lehto

Ledande Expert, Hälsa genom data

Saara Malkamäki

Expert, Välfärdslösningar

Publicerad

Sammanfattning

Hälsovården står just nu inför både hot och möjligheter. Digitalisering, ny teknik och hälsodata visar vägen mot en ljus framtid när det gäller utvecklingen av ny vård. Den framtida hälsovården kan hjälpa vid sjukdomar som vi förr ansett vara hopplösa på ett individuellt och förebyggande sätt. Samtidigt framträder bilden av vårdkostnader som ökar i snabb takt och som samhället inte har råd med.

Hotbilderna i hälsovården kan hindra oss från att lyfta blicken mot de möjligheter som öppnas upp framför oss. I den finländska diskussionen betonar man hoten istället för möjligheterna. Många länder har utarbetat sina nationella strategier som har använts för att bygga förutsättningar för att ta tag i möjligheterna på ett målmedvetet sätt, och särskilt för att gynnas ekonomiskt av utvecklingen. Finland tog tag i detta i och med Tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen som blev färdig år 2014. Tre regeringar har genomfört strategin i sina egna program.

Med hjälp av tillväxtstrategin för hälsobranschen strävade man framför allt att sammanföra oorganiserad verksamhet inom hälsobranschen under en enda plan och gemensamma aktiviteter. Omvärlden har emellertid förändrats betydligt efter detta. Välfärdsområdena och den ökade betydelsen av hälsodata skapar mycket annorlunda förutsättningar för åtgärder som stärker tillväxten i branschen.

Visionen för tillväxt och konkurrenskraft i hälsobranschen 2030 skapar en ny framtidsbild. Den är nödvändig eftersom förändringarna i omvärlden kräver utsikter om nödvändiga åtgärder som sträcker sig längre fram än en regeringsperiod. En betydande mängd aktörer inom hälsobranschen deltog i att utarbeta visionen under hösten 2022.

Visionen tar stöd av Finlands möjligheter att dra praktisk nytta av våra goda färdigheter för att utnyttja hälsodata och digitaliserad hälsovård. Enligt visionen har Finland år 2030 förnyat sin hälsovård som en internationell föregångare med hälsodata och digitaliseringen i spetsen.

Våra hälsotjänster är både individuella och kostnadseffektiva. Den förebyggande hälsovården har fått ett växande fotfäste i hälso- och sjukvårdsbudgeten i förhållande till sjukvården.

Förnyelsen av hälsovården har skapat ny kompetens inom branschen och ökat tillväxten för export, investeringar och antalet företag betydligt. Vår ställning som ledande aktörer i att genomföra och applicera EU:s initiativ om hälsodata har gynnat vår hälsovård och våra företag. Finland har blivit ett av de mest intressanta internationella centrumen för utveckling av hälsovården och vi är en attraktiv internationell samarbetspartner.

De åtgärder som behövs för att uppnå visionen betonar betydelsen av möjliggörande lagstiftning, incitament för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt samarbetet mellan offentliga och privata sektorn. Tillväxtstrategin för hälsobranschen fungerar som ett verktyg för att uppnå visionen.

Publikationen finns också på engelska.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Suomen terveysalan kasvun ja kilpailukyvyn visio 2030

Författarna

Petri Lehto ja Saara Malkamäki

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

28

ISBN (PDF)

978-952-347-325-6

ISSN (PDF)

2737-1042 (verkkojulkaisu)

Ämne

terveydenhoito, terveydenhuolto, terveyspalvelut, digitalisaatio, hyvinvointiteknologia, terveysdata, hoivayritykset, kilpailukyky, tutkimus, visiot, tulevaisuus, kehittämisstrategiat, innovaatiotoiminta, rahoitus

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?