Live
12.−13.05.2011 Palvelusetelipäivät
tapahtumat

12.−13.05.2011 Palvelusetelipäivät

 • 12.05.2011 klo 11:30 - 13.05.2011 klo 17:00

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihanke  
Paikka: Kuntatalo, luentosali, Toinen linja 14, Helsinki    

Torstai 12.5.2011    

08:30 Kahvi, luentosalin lämpiö  

09:15 Seminaarin avaus 
Johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö       
                                 
09:30 Sääntökirjan tavoitteet ja palvelusetelin hinnoittelumallit        

 • Sääntökirjan merkitys palvelusetelijärjestelmän käyttöönotossa
 • Vaihtoehtoiset hinnoittelumallit

Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Kuntaohjelma, Sitra  

10:15 Tauko  

10:30 Sääntökirjat palvelusetelilainsäädännön näkökulmasta

 • Palvelusetelilainsäädännön vaatimukset sääntökirjojen sisällölle

Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto  

11:15 Sääntökirjojen sisältö I

 • Yleinen osio
 • Palvelukohtainen osio

Lakimies Turo Koila, KPMG Oy  

12:00 Lounas  

13:00 Sääntökirjojen sisältö II

 • Palvelukohtainen osio (jatkuu)
 • Muut sääntökirjoissa huomioitavat asiat

Lakimies Turo Koila, KPMG Oy 

13:45 Kahvi ja keskustelua

13:15 Sääntökirjakoulutuksen tarkoitus ja sisältö

 • Sääntökirjakoulutuksen tavoite
 • Sääntökirjakoulutuksen sisältö ja rakenne
 • Sääntökirjakoulutuksen pilotoinnin tuloksia

Johtava konsultti Minna Tuominen-Thuesen, KPMG Oy                                    

13:45 Näkökulmia ja kommentteja sääntökirjojen sisältöön: palvelun tuottajien näkökulma

 • Johtava lakimies Marko Silen, Helsingin seudun kauppakamari
 • Asiakasjohtaja Toni Siiskonen, Terveystalo Oy  

15:15 Asiantuntijat vastaavat kysymyksiin  

15:45 Päivän yhteenveto ja päätös                      
Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Kuntaohjelma, Sitra    

16.00 Verkostoitumista ja virvokkeita                      
Luentosalin aula  


Perjantai 13.5.2011    

Klo 08:30 Kahvi, luentosalin lämpiö  

09:15 Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa: Oulun malli

 • Projektin tavoite
 • Projektisuunnitelman esittely
 • Oulun mallin kehittämisen tilanne: mitä on saatu aikaan

Projektijohtaja Kirsi Paasovaara, Sitran palvelusetelihanke perusterveydenhuollossa, Oulun kaupunki  

10:00 Tauko                      


paikka: huone 3.6
.
Teemana: Päivähoito ja henkilökohtainen budjetti vanhus- ja vammaispalveluissa      

10.30 Palveluseteli päivähoidossa

 • Projektin tavoite
 • Mitä on saatu aikaan

Projektijohtaja Antti Kaisto, Sitran palvelusetelihanke päivähoidossa, Oulun kaupunki      

11.00 Palvelusetelihanke Turun seudulla

 • Projektin tavoite
 • Mitä on saatu aikaan

Projektijohtaja Tiina Mäkinen, Sitran palvelusetelihanke Turun seudulla, Turun kaupunki      

11.30 Henkilökohtainen budjetti vanhuspalveluissa

 • Projektin tavoite
 • Mitä on saatu aikaan

Projektijohtaja Mari Patronen, Sitran palvelusetelihanke vanhuspalveluissa, Tampereen kaupunki                            


Paikka: luentosali
  
Teemana:  Erikoissairaanhoito ja suun terveys  

10.30 Palveluseteli ortopediassa ja käsikirurgiassa

 • Projektin tavoite
 • Mitä on saatu aikaan

Vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo, HUS  

11.00 Palveluseteli kaihikirurgiassa

 • Nykytilanne
 • Palvelun tuottajat
 • Maksuliikennejärjestelyt

Vastaava ylilääkäri Hans Ramsay, HUS
 

11.30 Palveluseteli suun terveydessä

 • Projektin tavoite
 • Mitä on saatu aikaan

Johtava ylihammaslääkäri Jorma Suni, Vantaan hammashoidon liikelaitos        

12:00 Lounas  

13.00 Terveystaltio

 • Taltioni – sähköisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen kansallinen alusta

Johtaja Antti Kivelä, Kuntaohjelma, Sitra

13:30 Miten tästä eteenpäin?

 • Sääntökirjakoulutus
 • Käsikirja
 • Hinnoittelumallit

Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Kuntaohjelma, Sitra  

13:30 Kahvi ja keskustelua  

Seminaarin päätös

Linkki ilmoittautumiseen