Live
Carbon Games – Pelisäännöt hiilineutraaliuden tavoittelulle
tapahtumat

Carbon Games – Pelisäännöt hiilineutraaliuden tavoittelulle

Sitra ja Ilmastokumppanit järjestävät keskiviikkona 15.4. keskustelutilaisuuden hiilineutraaliuden pelisäännöistä. Tilaisuudessa elinkaarianalyysejä Harvardissa opettava Greg Norris sekä SYKEn Kulutuksen ja tuotannon keskuksessa työskentelevä Katriina Alhola avaavat sitä, kuinka hiilineutraalius jo näkyy yritystoiminnassa – globaalisti sekä Suomessa. 

Termiä hiilineutraalius käytetään yleisesti, mutta sen sisältö, rajaus, mittaaminen ja todentaminen vaihtelevat, eikä yhtä yhtenäistä käytäntöä ole. Tämä jättää paljon tulkinnanvaraa termin käytölle ja leimaa yritysten oikean suuntaisetkin pyrkimykset helposti viherpesuksi.

  • Millaisia pelisääntöjä ja standardeja hiilineutraaliuden määrittämiselle on?
  • Minkälaisia työkaluja hiilineutraaliuden tavoitteluun on käytössä?
  • Miten hiilineutraaliutta voi hyödyntää liiketoiminnassa?
  • Mitkä yritykset ovat hiilineutraaliuden edelläkävijäyrityksiä?

Harvardissa on parhaillaan käynnissä projekti SHINE (the Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise), jossa yritykset ja asiantuntijat ovat luomassa yhteistä toimintatapaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi yrityksissä. Norris myös pohtii, mitkä ovat tällä hetkellä parhaat käytännöt saada hiilineutraaliuudesta liiketoiminnallista lisäarvoa.

Alhola kertoo tuloksia työstä, jossa SYKE on selvittänyt Sitran toimeksiannosta yritysten pyrkimyksiä hiilineutraaliuteen ja niihin liittyviä standardeja, työkaluja, toimintamalleja ja avaintoimijoita. 

Kutsuvierastilaisuus on englanninkielinen.

Taustaa puhujista

Dr. Gregory Norris is Adjunct Lecturer with the Harvard T.H. Chan School of Public Health, where he teaches life cycle assessment (LCA) and advises graduate students in related research.  He is a Visiting Professor with the Applied Sustainability Center at the University of Arkansas, where he serves as Director of Research for The Sustainability Consortium (TSC). Greg is also Chief Scientist with the International Living Future Institute, where he is helping to advance ILFI’s new work on “Living Products,” which are products whose life cycles “give more than they take”, for people and planet.

In 1996 Norris founded Sylvatica, an international life cycle assessment institute (www.sylvatica.com) which consults on LCA to the UN, governments in the US and abroad, a variety of Fortune 500 companies, industrial associations, and smaller companies, and the non-profit sector. Norris is a member of the Royal Government of Bhutan’s International Expert Working Group, comprised of 50-60 top economists, scientists, philosophers, and accomplished professionals from around the world, commissioned to draft a new global development paradigm to promote wellbeing and happiness as a global goal through effective and pragmatic international public policies. He is an editor for the International Journal of LCA, the Journal of Industrial Ecology, and Greenhouse Gas Measurement and Management.

Senior researcher Katriina Alhola has worked for Finnish Environment Institute (SYKE) since 2003. She holds a D.Sc. (Tech.) in Environmental Law (Aalto University), M.Sc. in Environmental Economics (University of Helsinki) and M.Sc. in International Business (Helsinki School of Economics). Her area of interest is in sustainable production and consumption, especially in green public procurement (GPP), cleantech and innovations. She has participated in many national and EU-funded research projects in the field of sustainable consumption and production, including research areas such as GPP, innovations, product policy, promotion of cleantech in public procurement and start-ups, as well as climate change mitigation and adaptation.