Live
Energian pientuotannon markkina kasvuun yhteistyöllä
tapahtumat

Energian pientuotannon markkina kasvuun yhteistyöllä

  • 11.12.2012 klo 11:00

Energian pientuotannossa, rakennusten puhtaan energian ratkaisujen lisäämisessä ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä on merkittävä määrä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja valtava kasvupotentiaali.
 
Toimialan kasvun tiellä on kuitenkin vielä paljon esteitä: epävarmuus investointien järkevyydestä, huoli tekniikan toimivuudesta, pelko siitä että ihmisten tietämättömyyttä käytetään hyväksi sekä arvelut hankintojen, asennusten ja käyttöönoton helppoudesta. Yhtenä vaikeimmista asioista energiauudistusten teossa pidetään tiedon ja toimijoiden luotettavuutta ja puolueettomuutta. Vertailu kilpailevien tai korvaavien teknologioiden välillä on aivan liian työlästä, jolloin asiakas jättää sen lähes aina tekemättä ja energiatehokkaan ratkaisun hankkimatta.

Toisaalta alan sisällä on ongelmia, jotka on ratkaistava. Tekniset vaikeudet, sääntely ja markkinoiden toimivuus hidastavat alan kasvua.

Sitran ja Motivan Energian pientuotannon yhteistyöhanke on selvittänyt yhdessä parinkymmenen yrityksen ja organisaation kanssa alan yhteisiä haasteita ja kasvun esteitä. Haasteet voidaan tiivistää kolmeen kategoriaan:

● Puolueetonta ja luotettavaa tietoa on vaikea löytää, ja energiaratkaisujen hankkiminen on työlästä.
● Ala on edelleen epäammattimainen ja kokematon.
● Valtiovallan tahtotila on epäselvä ja regulaatio poukkoilevaa.

Vaikutustoimisto Freud Oy, Sitra, Motiva Oy ja Energiainsinöörit Oy järjestävät 11.12. työpajan, jossa etsitään näihin haasteisiin konkreettisia ratkaisuja ja ideoita sellaisista yhteistyömalleista, joilla ala voi auttaa itse itseään.

Työpaja on kutsuvierastilaisuus.

Lisätietoja:
Timo Nurmi, 050 349 3597, timo.nurmi@freud.fi