Live
Helsingin pörssiin listattujen yritysten ilmastovaikutusten arviointi
tapahtumat

Helsingin pörssiin listattujen yritysten ilmastovaikutusten arviointi

Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ovat entistä tärkeämpiä sijoittajien, yritysten ja arvopaperimarkkinoiden silmissä. Mutta missä piilevät suurimmat ilmastoriskit suomalaisissa sijoitussalkuissa? 

Tule kuulemaan, mitkä ovat johtopäätökset Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ilmastovaikutusten analyysistämme. Kerromme myös, miten sijoittajat maailmalla käyttävät yritysten päästötietoja sijoituskohteiden arvioinnissa. Julkistamme tilaisuudessa raportin, joka kertoo Suomen pörssiyritysten kasvihuonekaasupäästöt sekä analysoi, millä yrityksillä ja sektoreilla on suurimmat ilmastoriskit peilattuna yhtiön arvoon ja liikevaihtoon.

Viime vuonna teetimme ensimmäistä kertaa Nasdaq Helsingin kanssa South Pole Groupilla tutkimuksen kaikkien Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjäljestä. Kyseessä oli ensimmäinen näin laaja, kaikkien yhteen pörssiin listattujen yritysten hiilijalanjälkeä tutkiva raportti. Nyt toistimme tämän analyysin ja teimme vertailun myös Helsingin ja Tukholman pörssien välillä. 

Pohjoismaiset pörssit ovat sitoutuneet YK:n SSE-aloitteeseen eli kiinnittämään enemmän huomiota vastuullisuusnäkökulmiin. Tarjoamme sijoittajille käyttöön myös päivitetyn version viime vuonna kehittämästämme verkkotyökalusta, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida salkkunsa hiilijalanjälkeä verrattuna Helsingin pörssin indeksiin sekä omien sijoitustensa hiili-intensiteettiä ja ilmastovaikutuksia.