Live
Mediakutsu: Terveydenhuoltoon uusi palveluinnovaatio – Taltioni
tapahtumat

Mediakutsu: Terveydenhuoltoon uusi palveluinnovaatio – Taltioni

  • 13.06.2012 klo 11:45

Kansalaisten terveys- ja hyvinvointitietoa kertyy eri elämänvaiheissa, eri toimijoilta ja eri paikoista. Koska tieto on hajallaan erilaisten palveluiden ja organisaatioiden järjestelmissä, kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa.

Taltionin yhtenäistä alustaratkaisua ja laajaa tietopohjaa hyödyntävien sähköisten omahoitopalveluiden avulla kansalaiset voivat edistää terveyttään ja hyvinvointiaan – olla sen parhaita asiantuntijoita.  Palveluilla halutaan kattaa niin sairaudenhoidon, terveydenedistämisen kuin hyvinvoinninkin eri ulottuvuudet ja tarjota mahdollisuus ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Sitran hankkeella on valmisteltu Taltionia, ja nyt sen kehitystä jatkaa 29.3.2012 perustettu Taltioni osuuskunta. Sen yli 30 jäsentä edustavat terveydenhuollon palveluntarjoajia, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita.

Tervetuloa kuulemaan, miten Taltioni tulevaisuudessa toimii, mitkä ovat sen hyödyt kansalaisille ja yhteiskunnalle ja miten sen avulla yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä ICT-yritykset voivat yhteistyössä kehittää uusia hyvinvointi- ja terveyspalveluita. 

Aika: 13.6.2012 kello 12-13.30, kello 11.45 alkaen lounas.
Paikka: Sitra, 16 krs. Itämerentori 2, Helsinki

Tilaisuus on median edustajille. VP. Toivomme ilmoittautumista tilaisuuteen 12.6. mennessä Kirsi Mäelle, puh. 0400 978 578 tai etunimi.sukunimi@sitra.if

Ohjelma:

kello 11.45 tarjolla lounasta

12.00-12.05
Tervetuloa
yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra

12.05-12.20
Taltioni edustaa kansalaiskeskeistä terveyspalvelua
 johtaja Antti Kivelä, Sitra     

12.20-12.30
Terveydenhuolto tarvitsee innovatiivisia, ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita
johtava ylilääkäri Juha Tuominen, Terveystalo

12.30-12.45
Omahoito kansallisena ratkaisuna             
julkisen hallinnon ICT-johtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö

12.45-13.00
Taltioni osuuskunnan jäsenet uusien sähköisten omahoitopalveluiden  kehittäjinä                             toimitusjohtaja Tuomas Teuri, Taltioni osuuskunta

13.00-13.30
Keskustelua, moderaattorina Antti Kivelä, mahdollisuus haastatteluihin

Ystävällisin terveisin

Antti Kivelä
johtaja
Sitra
puh. 040 482 7435

Lisätietoja Taltionista:
Tuomas Teuri, puh. 040 754 9507
www.sitra.fi/taltioni