Live
Miten avoin tieto hyödyttää energiasektoria -tilaisuus
tapahtumat

Miten avoin tieto hyödyttää energiasektoria -tilaisuus

  • 16.05.2013 klo 09:00

Kattavat avoimet ja linkitetyt tietovarannot ovat olennainen osa energia-alan muutosta. Tällä hetkellä, kuitenkin tieto, vaikka sitä runsaasti onkin olemassa, on hankalasti löydettävissä ja siiloutunut eri järjestelmiin. Nyt on aika ottaa käyttöön uusia tapoja energian kulutus- ja tuotantotiedon saavutettavuuden parantamiseksi.

Mitä avoin energiatieto on ja miltä energia-ala näyttää kompleksisten systeemien silmin? Näistä tulevat kertomaan meille huippuasiantuntijat Chris Davis (TUDelft) and Denise Recheis (REEEP). Tule kuulemaan, millaisa ratkaisuja on kehitetty maailmalla, millaisia työkaluja tiedon tehokkaampaan löytämiseen ja analysointiin on tarjolla, miten monipuolisesti ICT:tä voidaan hyödyntää energia-alalla ja miten energiatiedosta saadaan täysi hyöty irti kuluttajille ja päätöksentekijöille.

Tapahtumassa esitellään myös edellisenä päivänä järjestetyn Energia hackathonin tuloksia/antia.

Tapahtuma on tarkoitettu energian tuotannon ja jakelun parissa toimiville yrityksille, energia-alan tutkijoille, virkamiehille ja muille aiheesta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää ja oppia miten dataa voidaan hyödyntää energiatehokkuuden ja energiatuotannon ja kulutuksen muutoksen edistämiseksi.

Tilaisuus on kutsuvierastapahtuma.

Puhujat:

Denise Recheis

Denise on tehnyt uraa uurtavaa työtä REEP:issä (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) tiedon hallinnan parissa. Denise on kehittänyt energia-alan käsitesanakirjaa (Energy Thesaurus) ja linkitetyn energiatiedon verkoston Reegle.info:n, joiden hallinnoimiseen menee suurin osa hänen työajastaan. Denise on ollut myös mukana työstämässä ”Linked Open Data: Essentials” -opasta. Koulutukseltaan Denise on uusiutuvien energioiden insinööri ja aina ollut kiinnostunut myös kestävyyden yhteiskunnallisista haasteista. Denise näkee, että avoimella energiatiedolla on erinomainen potentiaali vähähiilisen yhteiskunnan vauhdittajana.

Chris Davis

Chris on postdoc-tutkija Delftin teknisen yliopiston Teknologia, politiikka ja johtaminen -tiedekunnan Energia ja -teollisuuden laitoksessa. Chris on aloittanut uransa kovan linjan koodarina IT-alalla, jossa aikansa työskenneltyään hän ryhtyi opiskelemaan teollista ekologiaa TU Delftissä ja jäi tutkijaksi. Poikkitieteellisen taustansa ansiosta Chrisillä on ilmiömäinen kyky tunnistaa erilaisia teollisuudessa ja yhteiskunnassamme vallitsevia vuorovaikutussuhteita ja systeemien lainalaisuuksia sekä ymmärtää ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa uudella tavalla. Tällä hetkellä Chris tutkii erilaisten nettityökalujen, kuten semanttisen webin, hyödyntämistä systeemien mallinukseen ja tiedon keräämisen eri lähteistä. Tätä työtä on esimerkiksi Linking Open Data -projekti, jossa eri ihmiset keräävät data-verkostoa, josta voisi olla hyötyä myös yhteiskunnassamme olevien kompleksisten systeemien ymmärtämisessä eri perspektiiveistä