Live
MyData Online 2020 -konferenssi
Seminaari

MyData Online 2020 -konferenssi

Reilu datatalous rakentuu yhteistyön ja kumppanuuksien pohjalta. Tämän vuoden MyData-konferenssin teema “Radical collaboration for designing the new normal” kutsuu meitä yhdistämään voimamme.

  • 10.12.2020 klo 16:45 - 18:15

Sitran IHAN®-hanke on työstänyt yhdessä Gartnerin kanssa reilun datatalouden kriteeristöä, jonka mukaisesti organisaatioiden – sekä julkisen puolen toimijoiden että yksityisten yritysten – tulisi toimia reilussa datataloudessa. Kriteeristö kertoo, mitä organisaatioiden tulisi huomioida mm. datan keruussa, jakamisessa, käytössä ja datapohjaisten palveluiden kehittämisessä. Kriteeristö on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat saada kilpailuetua käyttämällä dataa reiluin pelisäännöin.

Tilaisuudessamme keskustelemme kriteeristöstä ja pohdimme, mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää, jotta se voisi tukea organisaatioiden tarpeita lähitulevaisuudessa.

MyData-konferenssi järjestetään kokonaan verkossa ja Sitran osuuden ohjelma löytyy englanninkieliseltä verkkosivultamme.

Lisätietoa tapahtuman nettisivulta.

Mistä on kyse?