Live
Prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen
tapahtumat

Prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen

POHTOn järjestämä seminaari selvittää prosessi- ja energiateollisuudessa syntyvien materiaalivirtojen nykytilaa, toimialojen synergiapotentiaalia sekä uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Prosessiteollisuuden sivuainevirroissa on runsaasti materiaalitehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia. Sivuainevirtojen hyödyntäminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös uusille toimijoille.

POHTO Oy järjestää seminaarin, joka selvittää prosessi- ja energiateollisuudessa syntyvien materiaalivirtojen nykytilaa, toimialojen synergiapotentiaalia sekä uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Seminaarissa näytetään runsaasti konkreettisia esimerkkejä sekä keskustellaan lainsäädännöstä, materiaalivirtojen hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavista reunaehdoista ja teknisistä ratkaisuista. Puhujina on mm. ympäristöjohtaja Marjaana Luttinen Stora Ensosta, professori Olli Dahl, Aalto-yliopistosta, yliopistonlehtori, TkT Mirja Illikainen Oulun yliopistosta, johtaja Pekka Tervonen CEE:stä, kehitysjohtaja Erkki Peltola POHTO Oy:stä sekä johtava asiantuntija Jyri Arponen Sitrasta.

Seminaari on hyödyllinen mm.  yritysten tutkimuksesta ja kehityksestä vastaaville, viranomaisille, palvelujen tarjoajille, suunnitteluyrityksille ja laitetoimittajille sekä kunnallisten organisaatioiden asiantuntijoille ja päättäjille.

Lisätietoja löydät kurssiesitteestä. Seminaari on maksullinen.