Live
Reilu datatalous rakennetaan yhdessä – Datatalouden tahtotilan julkistamistilaisuus
Kutsuvierastilaisuus

Reilu datatalous rakennetaan yhdessä – Datatalouden tahtotilan julkistamistilaisuus

Reilun datatalouden luomiseksi tarvitaan laaja ja yhteisesti hyväksytty tahtotila, joka näyttää selkeän suunnan Suomen uudistumiselle. Tilaisuudessa julkistetaan yhteisesti työstetty tahtotila eli datatalouden manifesti, jonka avulla voidaan rakentaa yhä kilpailukykyisempää Suomea.

Suomi on digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen edelläkävijä, mutta datataloudessa olemme jäämässä jälkeen. Talouskasvun hiipuessa uusien kasvun lähteiden löytäminen ja talouden iskunsietokyvyn kasvattaminen on entistä tärkeämpää. Suomen täytyy löytää keinot vauhdittaa datatalouden rakentamista, jotta kansallinen kilpailukyky voi vahvistua ja datatalous tuottaa hyvinvointia.  Datatalouden tahtotila kertoo datatalouden pitkän aikavälin kehittämissuunnan ja auttaa eri toimijoita löytämään tarvittavat toimet datataloudessa menestymiseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Kutsuvierastilaisuudessa julkaistaan datatalouden tahtotila ja keskustellaan yhteisestä sitoutumisesta suunnanmuutokseen kohti reilumpaa datataloutta.

Nyt julkistettava tahtotila on laadittu syksyn 2022 aikana Sitran fasilitoimissa työpajoissa ja sen on hyväksynyt datatalouden tiekartan ohjausryhmä marraskuussa 2022.  Työhön on osallistunut Sitran kutsusta sekä ylin johto että asiantuntijoita datatalouden kehityksen kannalta keskeisistä organisaatioista niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta. 

Kun tahtotila on luotu, yhteistyöverkoston työ jatkuu, jotta voidaan tunnistaa selkeä kokonaisuus toimenpiteitä toteuttamaan tahtotilaa. Tilaisuudessa keskustellaan myös seuraavista askelista tarvittavien uudistusten eteenpäin viemiseksi, jotta suomalaiset toimijat yhdessä voivat nopeuttaa siirtymää kohti reilua datataloutta ja rakentaa yhä kilpailukykyisempää Suomea.

Ohjelma

14.30
Kahvitarjoilu
15.00
Tervetuloa

Teemajohtaja Kristo Lehtonen ja projektijohtaja Laura Halenius, Sitra
Kohti reilun datatalouden tahtotilaa   

Datatalouden tiekarttatyön ohjausryhmän puheenjohtaja, hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen 
Miksi datatalouden tahtotila tarvitaan?

teemajohtaja Kristo Lehtonen, Reilu datatalous, Sitra
Miten edistää reilua datataloutta?   

Keskustelemassa:

toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, Teknologiateollisuus ry

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö.

Keskustelua moderoi johtava asiantuntija Taru Rastas, Sitra
Johdatus opastetulle kierrokselle  

Projektijohtaja Laura Halenius, Sitra 
Ohjattu keskusteleva kierros Nykyaikaa etsimässä -näyttelyssä
16.45
Cocktail-tilaisuus sekä verkostoitumista 
18.30
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?