Live
Round Table III: Energia-alan kasvuyrittäjyys
tapahtumat

Round Table III: Energia-alan kasvuyrittäjyys

Energia-alan liiketoiminnan kehitys on vahvasti riippuvainen julkisten toimien luomasta energiapoliittisesta viitekehyksestä ja yrityskehitykseen liittyvästä lainsäädännöstä. Sitran 15.6.2009 järjestämä Round Table -tilaisuus pureutuu tähän aiheeseen.

  • 15.06.2009 klo 12:00 - 20:00

Energia-alan liiketoiminnan kehitys on vahvasti riippuvainen julkisten toimien luomasta energiapoliittisesta viitekehyksestä ja yrityskehitykseen liittyvästä lainsäädännöstä. Yksityisen liiketoimintaosaamisen ja pääomien sitoutuminen on myös ehdoton edellytys toimialan kehittymiselle. On ensiarvoisen tärkeää saada yrittäjien ja pääomasijoittajien näkemys kasvuyritysten kehittämisestä mukaan kansallista energiastrategiaa ja innovaatiopolitiikkaa suunniteltaessa.

Maailmalla energia-alan murrosten luomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä on aina edeltänyt vahva julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö. Tätä ajattelumallia haluamme edistää myös suomalaisten energia-alan kasvuyritysten ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä lainsäätäjien ja yrityskehittäjien kanssa.

Sitran tekemän tutkimuksen perusteella energia-alan yrityskehityksen haasteet Suomessa liittyvät erityisesti: 

  • markkinoita luovien keinojen puutteeseen ja ennakoimattomuuteen
  • suurien pilottiprojektien rahoitukseen
  • vähäiseen yksityisen liiketoimintaosaamisen sitoutumiseen alalle
  • toimialan keskittyneeseen päätöksentekoon ja toimintaympäristöön ja
  • aikaisen vaiheen yrityskiihdyttämötoiminnan organisointiin.

Rakennamme näiden ongelmakohtien ympärille Round Table -kutsuvierastilaisuuden 15.6.2009.