Live
Sääntökirjakoulutus 26.5.2011: sosiaalipalvelut
tapahtumat

Sääntökirjakoulutus 26.5.2011: sosiaalipalvelut

Sääntökirjassa kunta tai kuntayhtymä asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Näiden hyväksymiskriteerien avulla kunnalla on mahdollisuus varmistaa palvelusetelijärjestelmälle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

 • 26.05.2011 klo 11:30 - 19:00

Aika: torstai 26.5.2011 kello 9.00–16.00  
Koulutuspaikka: Kuntatalo, B 4.15 Helsinki                                                       

Ohjelma   

08.30  Aamukahvi  

09.00  Koulutuspäivän avaus ja tervetuloa
Johtava asiantuntija Tuomo Melin, Sitra   
                                
09.15  Palvelusetelijärjestelmä lyhyesti

 • Palvelusetelilaki
 • Keskeiset osapuolet
 • Muu palveluseteliin liittyvä lainsäädäntö

Oikeudellinen asiantuntija Turo Koila, KPMG  

10.00   Palveluntuottajalle asetettavien hyväksymiskriteerien ja sääntökirjan merkitys

 • Hyväksymiskriteerien juridinen tausta
 • Hyväksymiskriteerit käytännössä
 • Sääntökirjojen luonne

Oikeudellinen asiantuntija Turo Koila, KPMG ja Sitran palvelusetelihankkeiden projektijohtajat  

10.30  Tauko  

11.00  Sääntökirjojen laadinnan toimintamallin kuvaus

 • Sääntökirjojen laatimisen vaiheet
 • Laatimiseen osallistuvat tahot
 • Tarvittava osaaminen ja käytettävä aika

Johtava asiantuntija Minna Tuominen-Thuesen, KPMG ja Sitran palvelusetelihankkeen projektijohtajat  

Keskustelua ja mielipiteitä sääntökirjojen laadinnasta
 
12.00   Lounas  

13.00   Sääntökirjan yleinen osio

 • Eri sääntökirjoille yhteiset asiat

Oikeudellinen asiantuntija Turo Koila, KPMG      

13.30   Sääntökirjan palvelukohtainen osio

 • Palvelukohtaisten erityispiirteiden huomioiminen
 • Esimerkkejä Suomen sääntökirjoista

Sitran palvelusetelihankkeen projektijohtajat ja oikeudellinen asiantuntija Turo Koila, KPMG  

14.30  Kahvi  

15.00  Palvelusetelin hinnoittelumallit

 • Kokemuksia eri vaihtoehdoista

Johtava asiantuntija Minna Tuominen-Thuesen ja oikeudellinen asiantuntija Turo Koila, KPMG ja Sitran palvelusetelihankkeen projektijohtajat
 
15.30  Kysymyksiä ja keskustelua

 • Sääntökirjan laatimisessa tarvittavan tiedon löytäminen

Johtava asiantuntija Minna Tuominen-Thuesen, KPMG  

16.00  Koulutuspäivän päätös  

Linkki ilmoittautumiseen!