Live
Sitra Debatti työaikasääntelystä: Kello raksuttaa mennyttä aikaa
tapahtumat

Sitra Debatti työaikasääntelystä: Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen 
tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Tässä kutsuvierastilaisuudessa on aiheena työaikasääntely.

Työssä käyvät suomalaiset tekevät yhteensä noin neljä miljardia työtuntia vuosittain eli keskimäärin 1 600 tuntia työntekijää kohden. Päivittäistä työaikaa ja sen sijoittumista, korvauksia sekä lomia määrittävät lukuisat lait, sopimukset ja normit. Osa sääntelystä on perua useiden kymmenien vuosien takaa ja istuu huonosti nykyiseen työelämään, jossa työsuhteet monimuotoistuvat ja työnteon aika- ja paikkasidonnaisuus vähenee.

Työelämän muutokseen sopeutuminen ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii keskustelua, rohkeita ideoita ja kokeiluja, joiden käyttöönottoa Sitra haluaa osaltaan edistää. Varatuomari Jukka Ahtela onkin valmistellut pyynnöstämme selvityksen suomalaisesta työaikasääntelystä – sen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Aineisto pohjaa 80 keskeisen työmarkkinatoimijan haastatteluihin.

 
Tilaisuuden ohjelma:

Tervetuloa
Timo Lindholm, teemajohtaja, Sitra
 
Kello raksuttaa mennyttä aikaa -selvityksen esittely
Jukka Ahtela, varatuomari
 

Kommentoijat:

Maria Löfgren, johtaja, Akava
Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja, Elisa Oyj
Juha Antila, kehittämispäällikkö, SAK
Katarina Murto, edunvalvontajohtaja, STTK
Risto Alanko, varatoimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry
Tarja Kröger, hallitusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Vapaamuotoista keskustelua ja yhteenveto

(Kutsuvierastilaisuus)

Mistä on kyse?