Live
Soteuttamo sparraus kick-off
tapahtumat

Soteuttamo sparraus kick-off

SOSTE, Sitra ja ARVO järjestävät järjestötoimijoille suunnatun Soteuttamo sparraus kick-off-tilaisuuden.

Soteuttamo on Sitran ja kuntatoimijoiden fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Soteuttamo edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

Soteuttamon verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Soteuttamo sparrauksessa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Tavoitteena on ymmärryksen lisääminen kilpailukyvyn lähteistä ja verkostomaisen toiminnan merkityksestä. Osallistujia valmennetaan syvempään asiakasymmärrykseen ja sparrataan liiketoimintaosaamisessa, soten uusi toimintaympäristö huomioiden.

Järjestötoimijoille suunnattuun Soteuttamo sparraukseen kuuluu kick-off tilaisuus 30.10., jossa annetaan lisätietoa jatkotyöskentelyyn hakeutumisesta. Sitra järjestää keväällä 2018 kaksi sparrauspäivää jatkoon valituille toimijoille. Sparraukseen hakeutumisen kriteereistä lisätietoa tilaisuudessa.

Tilaisuuden verkkotallenne löytyy täältä.